เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯประจวบ สั่งตรวจสอบ ผญบ.ที่กุยบุรี ถูกชาวบ้านยื่นร้องเรียน “ขุดกลบลำห้วยสาธารณะประโยชน์”

ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯประจวบ สั่งตรวจสอบ ผญบ.ที่กุยบุรี ถูกชาวบ้านยื่นร้องเรียน “ขุดกลบลำห้วยสาธารณะประโยชน์”

29 กันยายน 2020
851   0

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านต้นกระถิน หมู่ที่ 10 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เดินทางมาร้องเรียนเรื่อง นายประชิน เอี่ยมสำอาง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านต้นกระถิน ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี 

โดยกล่าวหาว่านายประชิน เอี่ยมสำอาง ขุดกลบลำห้วยสาธารณะประโยชน์ที่ราษฏรใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน เพื่อครอบครองเป็นของตนเอง ซึ่งได้ทำการขุดกลบลำห้วยสาธารณะประโยชน์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

การเดินทางมาร้องเรียนของชาวบ้านในครั้งนี้เพื่อขอให้จังหวัดตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ลำห้วยสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม           

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้  ให้ศูนย์ดำรงธรรมลงทะเบียนรับหนังสือ และสั่งการให้นายอำเภอกุยบุรี ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาพบปะร่วมรับปัญหาของราษฎร

และมอบให้นายอำเภอกุยบุรี ที่ดินจังหวัด กำนันตำบลสามกระทาย  อบต.สามกระทาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นี้  โดยให้ยึดความถูกต้อง เอกสารหลักฐาน และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ