เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | ยังไม่ระงับ “นำเข้าส่งออก-สินค้าอาหารทะเลแห้ง” ด่านสิงขร หลังยอดโควิด-19 เมียนมาพุ่งต่อเนื่อง

ประจวบคีรีขันธ์ | ยังไม่ระงับ “นำเข้าส่งออก-สินค้าอาหารทะเลแห้ง” ด่านสิงขร หลังยอดโควิด-19 เมียนมาพุ่งต่อเนื่อง

6 ตุลาคม 2020
892   0

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันยังไม่ระงับการใช้ช่องทางเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าอาหารทะเลแห้ง ของจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร แต่กำชับมาตราการป้องกันเข้มข้น หลังโควิดเมียนมายอดพุ่งสูง สั่งคุมเข้มชายแดนต่อเนื่อง หากพบการแพร่ระบาดนอกควอเรินทีนจะพิจารณาปิดด่านอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 22/2563 ที่ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีคณะกรรมการทุกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พบว่ามีการระบาดทุกทวีปทั่วโลก โดยมีผู้ป่วยสะสม 35,387,524 ราย เสียชีวิต 1,041,538 ราย สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยัน 3,585 ราย เสียชีวิต 59 ราย

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยยืนยัน 17 ราย ได้รับการรักษาหายแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 2 ราย และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) เพิ่มอีก 1 เดือนคือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประการสำคัญเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่พบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม 17,794 ราย เสียชีวิต 1,291 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐตะนาวศรีซึ่งเป็นเขตติดต่อชายแดนกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 87 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกตรวจพบเชื้อในควอเรินทีน(quarantine)ของรัฐบาลเมียนมา ยังไม่พบการแพร่ระบาดในชุมชน

ทางด้าน จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการระงับการใช้ช่องทางเพื่อการนำเข้า – ส่งออกสินค้าของจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ การเตรียมสถานที่กักกัน (พื้นที่ชายแดน) รองรับผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินมีการลักลอบผ่านแดนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องด้วย

นายวิชพล พรรณรัตน์ กรรมการบริหาร หจก.ณัฐวีร์ รุ่งเรืองพาณิชย์ กล่าวว่า บริษัทเข้ามาดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าอาหารทะเลและพืชผลทางการเกษตรระหว่างไทยกับเมียนมา มานานกว่า 7 ปีแล้วโดยก่อนหน้านี้มีการขนส่งจำนวนมาก แต่พบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้รับการผ่อนผันเหลือเพียงการขนส่งอาหารแห้งเท่านั้น ทำให้บริษัทปรับลดลงมาเหลืออาหารทะเลแห้ง จำพวกปู และ หอย ประมาณ 40 ตันต่อวัน

นอกจากนี้ยังมีกล้วย และผลไม้อื่นๆอีกด้วย หากทางจังหวัดสั่งปิดด่านสิงขรระงับการผ่านเข้าออกร้อยเปอร์เซ็นต์ ภาคเอกชนอีกหลายรายที่ยังขนส่งอาหารทะเลแห้งจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเข้มข้นของทางจังหวัดมาตลอด ทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกัน การฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นด่านชายแดนด่านเดียวที่มีมาตราการคุมเข้ม จึงอยากขอให้ทางจังหวัดพิจารณาผ่อนผันให้มีการขนส่งอาหารทะเลต่อได้

ขณะเดียวกันทางด้าน นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างสบเซาอยู่แล้วเพราะผลกระทบจากโควิด-19 การติดตามสถานการณ์โควิดในเมียนมาอย่างต่อเนื่องและมาตราการคุมเข้มที่ทางจังหวัดใช้อยู่ในขณะนี้ ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและยังสามารถทำการค้าได้

จึงอยากขอให้ทางจังหวัดช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยให้คุมเข้มการป้องกันต่อไป แต่หากมีการแพร่ระบาดที่ส่อให้เห็นได้ว่าจะกระทบหรือเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่อยพิจารณาเรื่องการปิดด่านสิงขรอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามหลังใช้เวลาในการพิจารณาร่วมกันนานหลายชั่วโมง นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สรุปเป็นมติที่ประชุม ยืนยันยังไม่ระงับการใช้ช่องทางเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าของจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แต่ให้เพิ่มมาตราการคุมเข้มตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และคงให้ขนส่งสินค้าที่เส้นแบ่งแดน โนแมนด์แลนด์ ตามเดิม ไม่อนุญาติให้รถยนต์หรือบุคคลจากประเทศเมียนมาเข้าประเทศไทย การขนส่งให้มีการสวมใส่ชุดป้องกัน ฉีดยาฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกการขนส่งทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ส่วนพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งหมดตลอดแนวชายแดนประจวบคีรีขันธ์ ให้มีการคุมเข้มด่านตรวจ ปิดกั้นช่องทางธรรมชาติต่อไป แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในเมียนมารุนแรงมากขึ้น และหากพบว่ามีการพบเชื้อนอกควอเรินทีน(quarantine)แพร่ระบาดเข้ามาในชุมชนเมียนมาในเขตจังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะพิจารณาเรื่องการปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร อีกครั้ง |ไทยรีพอร์ตชาแนล.