เป็นข่าว » สามร้อยยอด | ชาวอำเภอสามร้อยยอด กว่า 1,500  คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน 

สามร้อยยอด | ชาวอำเภอสามร้อยยอด กว่า 1,500  คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน 

23 ตุลาคม 2020
964   0

Cr.ภาพ/ข่าว  ฐิติชญา  แสงสว่าง อ.สามร้อยยอด และ นายอนุพงษ์ โพธิ์แดง

ชาวอำเภอสามร้อยยอด ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน  ร้องเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี  พร้อมโบกธงชาติ  ชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์  และปิดท้ายด้วยการอ่านแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ของประชาชน

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด  ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชาวอำเภอสามร้อยยอด กว่า 1,500  คน  ทั้งข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยประชาชนทั่งไปต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง  แสดงเจตนารฒณ์ของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมราชบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี  และร่วมกันโบกธงชาติ  พร้อมตะโกนคำว่า “ทรงพระเจริญ”  และยังได้ชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9   และ รัชกาลที่ 10 ด้วย

จากนั้นนายสิทธิศักดิ์  น้อยผลเพชร  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสามร้อยยอด  ได้เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์  ว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และที่สำคัญมีการเคลื่อนไหวที่พยายามเผยแพร่ข้อมูล แนวคิดที่ไม่ถูกต้อง  เพื่อยุยง  ปลุกปั่น ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์   ทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

การปราศรัยกล่าวให้ร้าย  สื่อโซเชี่ยวมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลเชิงลบ  โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว  จนเกิดความคลาดเคลื่อน และเข้าใจผิด  ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ดังนั้นชมรมกำนัน ผู้ใหญ่ อำเภอสามร้อยยอด จึงขอแสดงจุดยืนตามสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง

1.ขอให้ยุติการแสดงกริยาจาบจ้วง ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขของไทย และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และไม่ปรารถนาให้บุคคลใดกระทำกริยาดูหมิ่น ฉุดสถาบันลงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

2.ขอให้การชุมนุมดำเนินการซึ่งเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงสร้างความแตกแยกภายในชาติ

3.ชาวอำเภอสามร้อยยอดขอแสดงจุดยืนจะปกป้องสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต และขอให้สถาบันหลักของชาติ คงอยู่กับประเทศชาติต่อไป

จากนั้นนายสิทธิศักดิ์ และตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ของชาวสามร้อยยอด ต่อนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด และยุติการชุมนุม โดยแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความสงบ และเรียบร้อย