เป็นข่าว » ราชบุรี | เตรียมประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง”

ราชบุรี | เตรียมประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง”

27 ตุลาคม 2020
758   0

Cr.ข่าว/สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ภาพ/บุญเลิศ โกมลหิรัญ

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ครั้งที่ 9) หมวด “ กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 301 เลขหมาย  เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ช่วยเหลือผู้พิการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  ที่ผ่านมา ที่โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดราชบุรี และ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี กำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี โดยมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานแถลงข่าวกล่าวว่า การประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดราชบุรี “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติ เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีทะเบียนรถเลขสวย ได้มาร่วมประมูลเป็นผู้ครอบครองไว้

โดยมีจำนวน 301 เลขหมาย ทั้งเลขตัวเดียว 1-9, เลขเหมือน 2 ตัว เช่น 11 / 22, เลขเหมือน 3 ตัว เช่น 333 / 888 / 999 เลขเหมือน 4 ตัว เช่น 9999 / 8888 ส่วนเลขหลักพัน 2000 / 5000, เลขเรียงกัน 3 ตัว เช่น 123 / 567 เลขเรียงกัน 4 ตัว เช่น 1234 / 4567, เลขคู่ อาทิ 9988 / 3388 / 4411 / 8899 / 9966 และเลขคู่หาม เช่น 9889 -9009 เป็นต้น

ส่วนรายได้จากการประมูลนั้น ก็จะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปเป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการ/ แผนงานของกรมการขนส่งทางบก , เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น อันจำเป็นของกองทุนฯ ต่อไป

ด้านนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี กล่าวอีกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 10/1 กำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรม ณ กาลเวลา ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

“โอกาสทองกับการจับจองทะเบียนรถเลขสวยมีเพียงวันเดียวเท่านั้น” สนใจทะเบียนรถเลขสวย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร 032-737171, 032-201296, 032-261545 สายด่วน 1584