เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดคลินิกกัญชา เพิ่มโอกาสทางการแพทย์

ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดคลินิกกัญชา เพิ่มโอกาสทางการแพทย์

5 พฤศจิกายน 2020
800   0

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดคลินิกกัญชา เพิ่มโอกาสทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ สามารถเข้าถึงสารสกัดกัญชา เพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นส.ชไมพร อำไพจิตร รอง.ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ , นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,  นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ , ...สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด , นส.ทิพย์วารี ชมชื่น ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7, ...ญาณภัทร  เพชรทอง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.14, นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้สนใจ ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาล จัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย โดยในปัจจุบันเน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรค อันได้แก่ โรคลมชักดื้อยา, คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด, อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท, ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบเสื่อมแข็ง, และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย

ทั้งนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ จึงได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาสามารถเข้าถึงสารสกัดกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นการให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย โดยจะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 . ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

โดยมีกระบวนการให้บริการ ตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยา พร้อมทั้งการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์           

โอกาสนี้ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย