คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพิ่มศักยภาพรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพิ่มศักยภาพรักษาผู้ป่วยโควิด-19

12 พฤศจิกายน 2020
766   0

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด – 19

วันที่  12 พฤศจิกายน 2563  นพ.พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานให้กับหน่วยงานในสังกัด

ในการนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ได้รับจัดสรรเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีจำนวน 1 รายการ คือ  เครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง