เป็นข่าว » บางสะพานน้อย | ชาวบ้านยื่นหนังสือขอให้แก้ปัญหาพื้นที่อนุรักษ์ทับที่ดินทำกิน

บางสะพานน้อย | ชาวบ้านยื่นหนังสือขอให้แก้ปัญหาพื้นที่อนุรักษ์ทับที่ดินทำกิน

16 พฤศจิกายน 2020
1446   0

ชาวบ้านบางสะพานน้อย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายอำเภอบางสะพานน้อย ขอให้แก้ปัญหากรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ชาวบ้านขออนุญาติทำกินไว้ลั่นหากเพิกเฉย เตรียมฟ้องศาลปกครองทันที

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมอำเภอบางสะพานน้อย นายสันทัด เดชเกิด ผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดิน พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน .ช้างแรก และ .ไชยราช.บางสะพานน้อย .ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 69 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือแก่ นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย

เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านกรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นที่ดินทำกินที่ประชาชนยื่นขออนุญาติ โดยมี นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง .บางสะพานน้อย , นายสมชายนาคซื่อตรง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับเรื่องของชาวบ้านด้วย

นายสันทัด เดชเกิด ผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดิน กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมตัวแทนชาวบ้าน จากหมู่ 1 ,2 ,4,6 และ หมู่ 8 .ช้างแรก หลายสิบคน เดินทางมายื่นหนังสือผ่านนายอำเภอบางสะพานน้อย เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ตำบลช้างแรกและตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้รับความเดือดร้อน การขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร  ขยายเขตมาทับซ้อนกับที่ดินทำกินที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขออนุญาติกับกรมป่าไม้ไว้  ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและมีความสับสนในพื้นที่ทำกินของตนเอง

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ทางทิศเหนือ และทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ต่างอ้างว่าพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวเป็นพื้นที่ของตนเองที่ดูแลรักษาอยู่ทั้งสองฝ่าย จึงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในพื้นที่ดังกล่าวในการดำเนินการขอเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง

ประชาชนที่มีที่ดินทำกินและอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเร่งด่วนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหนังสือชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย ทั้งนี้หากพบว่าหน่วยงานละเลิกหรือล่าช้าจนเกินไป ชาวบ้านจำเป็นต้องฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

โดยล่าสุดเกิดกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ .1 .ช้างแรก ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ฯจับกุมจำนวนหนึ่งครัวเรือน ในข้อหา บุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ทั้งนี้ชาวบ้านต้องการความชัดเจนว่าพื้นที่ดินทำกินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ระหว่าง กรมอุทยานฯกับ กรมป่าไม้ เพื่อที่จะได้ดำเนินการเรื่องการขออนุญาติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป