Sports day » ปราณบุรี | นักตกปลานับร้อยคน แข่งตกปลานักล่า “ชะโด-กระสูบ” ในเขื่อนปราณบุรี ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท

ปราณบุรี | นักตกปลานับร้อยคน แข่งตกปลานักล่า “ชะโด-กระสูบ” ในเขื่อนปราณบุรี ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท

23 พฤศจิกายน 2020
2853   0

นักตกปลานับร้อยคน แข่งตกปลานักล่า “ชะโด-กระสูบ” ในเขื่อนปราณบุรี ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รมต.เกษตรฯ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผย เตรียมสำรวจ พื้นที่ตลอดแนวลำน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันตกปลา “Pranburi Fishing Games 2nd Professional start up 2020” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี นายราม  สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี  , นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นางนริสา หนูสอน ประมงอำเภอปราณบุรี , นายพิมล  สกุลดิษฐ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (เขื่อนปราณบุรี) , ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ตลอดจนนักตกปลาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 95 คน ที่บริเวณเขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอปราณบุรี , กรมประมง , กรมชลประทาน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ทีมงาน MBC Mahachai Boat Club

โดยเป็นการแข่งขันตกปลาเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน  ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ระหว่างภาครัฐและเอกชน กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงกีฬาได้  ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในปัจจุบันระดับน้ำในเขื่อนปราณบุรีมีความสมบูรณ์มาก ประกอบกับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตลอดแนวเขื่อนและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำการเกษตรและประมงน้ำจืด โดยในอนาคตตนจะลงพื้นที่สำรวจตลอดเส้นทางน้ำ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวด้วยว่า สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะตกปลา 2 ชนิด คือ ปลาชะโดและปลากระสูบ ซึ่งถือเป็นปลานักล่าที่มีจำนวนมากในเขื่อนปราณบุรี เป็นการช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ลูกปลาขนาดเล็ก  เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ให้กับนักกีฬาผู้ชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีรางวัล รางวัล “เจ้าแห่งความเร็ว” อีก 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ด้วย

สำหรับในพิธีปิดการแข่งขันมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยรางวัลที่ 1 ตกเป็นของคุณ Nick Armando รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทางด้าน ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง  รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงกีฬา รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักตกปลาและชาวเรือในเรื่องเรือ การตกปลา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับกีฬาและนักกีฬาตกปลาของไทยให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยปรับสมดุลให้กับห่วงโซ่สัตว์น้ำเนื่องจากการรายงานพบปลาชะโด ปลากระสูบ (ปลานักล่า) เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดความหนาแน่นของปลานักล่าได้และช่วยเพิ่มอัตรารอดให้กับลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับกติกาการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่ต้องเคียงคู่กับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ  อาทิ  การกำหนดขนาดความยาวสัตว์น้ำ ปลาชะโดความยาว 45 ซม. ขึ้นไป ปลากระสูบความยาว 20 ซม. ขึ้นไป

โดยผู้แข่งขันจะต้องมีคลิปวิดีโอยืนยันการจับในทุกขั้นตอน มีการกำหนดห้วงเวลาในการจับที่ชัดเจน และในปีงบประมาณ 2563 กรมประมงได้มีแผนการปล่อยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลายี่สก ฯลฯ ลงบริเวณเขื่อนฯ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อีกด้วย