คัดข่าวดี » สามร้อยยอด | วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมเขี้ยวเล็บ อปท.ฝึกเข้ม หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รุ่นที่ 1

สามร้อยยอด | วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมเขี้ยวเล็บ อปท.ฝึกเข้ม หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รุ่นที่ 1

27 พฤศจิกายน 2020
1043   0

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมเขี้ยวเล็บ อปท.ซึ่งเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ฝึกเข้มข้น หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รุ่นที่ 1 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์

นายพนมเทียน เพชรไฝ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร “การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เป็นหลักสูตรที่ฝึกให้กับจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

โดยโครงการนี้ฯมีวัตถุประสค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และการระงับอัคคีภัยที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับในรุ่นนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่26 พฤศจิกายน 2563 รวม ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน มาจาก จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 คน จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 คนจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน จังหวัดระนอง จำนวน 2 คน และ จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี