คัดข่าวดี » บางสะพาน | กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 ‘บางสะพานสร้างสุข’

บางสะพาน | กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 ‘บางสะพานสร้างสุข’

28 พฤศจิกายน 2020
1004   0

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 ‘บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง’ ชาวบ้านคึกคักขายผักสดผลไม้และของดีชุมชน ด้านเยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นำเสนอ “ปากกาวัดความสุกทุเรียน-เครื่องเจาะดูดน้ำมะพร้าว”นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร

วันที่ 28พฤศจิกายน2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมไทยเข้มแข็ง : กระซิบรักที่ทางสาย ผ่อนคลายที่ม้าร้อง ล่องเรือชมคลองปากปิด”

โดยมีนายกิตติพงษ์  สุขภาคกุล  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

นางศศิธร พิริยกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสื่อสารกลุ่มฯ นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ผู้บริหารในกลุ่มเหล็กสหวิริยาและพนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานของชุมชนบางสะพาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และต่อยอดเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่ชุมชน

โดยภายในงานได้จัดให้มี บูธนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรภาคีข่ายข่ายชุมชนเข้มแข็ง บูธจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ บ้านทางสาย ต.ธงชัย, บ้านม้าร้องและบ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์

กิจกกรมปาฐกถาในหัวข้อ “สร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนวิถีชีวิตใหม่” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทริปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยมิติความดี”

นอกจากนี้ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ยังได้นำสินค้าโอท็อป และพืชผลทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ อย่างมะนาวยักษ์ ข้าวอินทรีย์ มาจำหน่ายในราคาถูกซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นำผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเพื่อเกษตรกร มาจัดแสดง เช่น ปากกาวัดความสุกของทุเรียน สำหรับใช้วัดความสุก ห่าม ของเนื้อทุเรียน ซึ่ง อ.บางสะพาน และอีกหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวนมาก ช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนในการเลือกทุเรียนส่งขายให้ลูกค้า

โดยปัจจุบันไม่สามารถผลิตส่งลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อปากกาวัดความสุกทุเรียนได้เนื่องจากมีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ,​ นอกจากนี้ยังมี เครื่องเจาะมะพร้าวอ่อน สำหรับใส่หลอดดูดน้ำมะพร้าวได้ทันที โดยไม่ต้องปอกเปลือกมะพร้าว ช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนได้เช่นกัน