คัดข่าวดี » อ่าวน้อย | ชีวิตใหม่ คุณตาวัย 70 ปี ผู้ป่วยกึ่งติดเตียง ชราและยากไร้ หลายหน่วยงานยืนมือช่วยสร้างบ้านหลังใหม่

อ่าวน้อย | ชีวิตใหม่ คุณตาวัย 70 ปี ผู้ป่วยกึ่งติดเตียง ชราและยากไร้ หลายหน่วยงานยืนมือช่วยสร้างบ้านหลังใหม่

3 ธันวาคม 2020
902   0

Cr.กอ.รมน.ประจวบฯ 

ชีวิตใหม่ คุณตาวัย 70 ปี ผู้ป่วยกึ่งติดเตียง ชราและยากไร้  หลายหน่วยงานและ กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์  ยืนมือช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม เพื่อให้คุณตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.) พร้อมด้วย จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , จ.ส.อ.ประเสริฐชัย ม่วงสด จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , นายนคร ศรีสุทานันท์ รอง นายก อบต.อ่าวน้อย , นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย , นายสุรพล วิลาวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.อ่าวน้อย ม.8  

พร้อมด้วย นายวันชัย ขวัญพะงุ้น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.อ่าวน่อย , นางสาวนัยนา แตงอ่อน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.อ่าวน้อย , นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.อ่าวน้อย , 

นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวพิชญาฏา นาคนงนุช นักพัฒนาสังคม

ทั้งนี้คณะได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมและเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ ในโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,720 บาท

ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ สนับสนุนงบประมาณ 22,500 บาท , กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดประจวบฯ (กอ.รมน.ประจวบฯ) สนับสนุนประตู จำนวน 1 บาน ,

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวน้อย สนับสนุนบานหน้าต่าง จำนวน 4 บาน , นายสุรพล วิลาวรรณ์ ส.อบต.ม.8 สนับสนุน วงกบหน้าต่าง จำนวน 2 ชุด วงกบประตู 1ชุด หิน 1 ลบ.ม. ทราย 1 ลบ.ม.และเสาปูน 2 ต้น และเจ้าของที่ดินร่วมกับประชาชนใกล้เคียง สนับสนุนแรงงานช่าง

เพื่อช่วยสร้างบ้านให้กับ นายมานพ หน่อคำ อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยกึ่งติดเตียง  เป็นผู้สูงอายุ และยากไร้  บ้านเลขที่ 937 ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคุณตามานพดีขึ้น ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายจากบ้านเก่าที่ทรุดโทรม

โอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป