คัดข่าวดี » อ่าวน้อย | หลายหน่วยงาน ช่วยซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมใหม่ ให้ผู้ยากไร้ ที่ตำบลอ่าวน้อย

อ่าวน้อย | หลายหน่วยงาน ช่วยซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมใหม่ ให้ผู้ยากไร้ ที่ตำบลอ่าวน้อย

3 ธันวาคม 2020
706   0

Cr.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

หลายหน่วยงาน ช่วยซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมใหม่ ให้ผู้ยากไร้ ที่ตำบลอ่าวน้อย หลังพบว่าบ้านหลังเก่าทรุดโทรมหนัก ทหารจาก ฉก.จงอางศึก สนับสนุนแรงงานช่าง 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.) พร้อมด้วย จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , จ.ส.อ.ประเสริฐชัย ม่วงสด จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , นายนคร ศรีสุทานันท์ รอง นายก อบต.อ่าวน้อย , นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย

พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ จันทรัตน์ ผช.ผญบ.ม.2 ต.อ่าวน้อย , นายวันชัย ขวัญพะงุ้น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.อ่าวน่อย , นางสาวนัยนา แตงอ่อน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.อ่าวน้อย , นางสาวกมลวรรณ  แอบทิพย์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.อ่าวน้อย   

นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวพิชญาฏา นาคนงนุช นักพัฒนาสังคม

ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน  และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้แก่ผู้สูงอายุ ชื่อ นางสาวสายชล สายทอง เป็นผู้ยากไร้ อยู่บ้านเลขที่ 6 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20,000 บาท ประชาชนร่วมบริจาค 4,500 บาท เจ้าหน้าที่ชุดช่างจากทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก , กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. สนับสนุน ประตูพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม

โอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ  เครื่องครัว และ ชุดเครื่องนอน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป