คัดข่าวดี » สามร้อยยอด | จัดรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ ออกรณรงค์-คัดกรองวัณโรค ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สามร้อยยอด | จัดรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ ออกรณรงค์-คัดกรองวัณโรค ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

3 ธันวาคม 2020
866   0

Cr.ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสามร้อยยอด นำรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ ออกรณรงค์-คัดกรองวัณโรค ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 3  พฤศจิกายน  2563    ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดสามร้อยยอด  หมู่ที่ 8  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายเฉลิมพล  วณิชยานันท์  นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสามร้อยยอด  พร้อมด้วย  นายนรินทร์  สีงาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ร่วมกันออกรณรงค์คัดกรองวัณโรคให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด  โดยได้นำรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่  ออกให้บริการประชาชน

สำหรับการคัดกรองวัณโรคทางโรงพยาบาลสามร้อยยอดได้ออกรณรงค์เป็นประจำทุกปี  โดยได้ออกให้ความรู้  และวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากวัณโรค  รวมถึงได้นำรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนด้วย 

โดยกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่าระดับน้ำตาลสูงเกินมาตรฐาน  ผู้สัมผัสโรค/ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ป่วยทุกราย นับย้อนหลัง 3 ปี  ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป  รวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ  เช่น  พนักงานเก็บขยะ  ผู้มีอาชีพเก็บของเก่า ภาวะทุพโภชนา ผู้ติดสุรา  เป็นต้น  

ซึ่งโรงพยาบาลสามร้อยยอดได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)  ทุกแห่งในอำเภอสามร้อยยอด  ดำเนินการประชาสัมพันธ์  และจัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด  โดยได้จัดแผนการออกให้บริการ  3  วัน เพื่อให้ครบในทุกพื้นที่

โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการเอ็กซ์เรย์ปอดแล้ว  สามารถกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องรอผลตรวจ  ซึ่งผลตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด  หากผิดปกติเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง  ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วของผู้เข้ารับการตรวจ