เป็นข่าว » สมุทรสาคร | อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงด่วน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสมุทรสาคร ยอดพุ่ง 548 ราย

สมุทรสาคร | อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงด่วน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสมุทรสาคร ยอดพุ่ง 548 ราย

19 ธันวาคม 2020
813   0

อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอประชาชนต่างจังหวัดที่เคยมาติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ด่วน หลังแถลง ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสมุทรสาคร ยอดถึง 548 ราย แล้ว

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.สมุทรสาครล่าสุดว่า สำหรับความคืบหน้าสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่ง ศบค ได้รายงานตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 67 ปีอาชีพแม่ค้าในตลาดกลางกุ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุขร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร และหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็น 13 ราย

ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตลาดแห่งนี้ สถานการณ์ล่าสุดเมื่อมีการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,192 ราย พบผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด

นอกจากนี้ยังพบผู้ที่ไปรับการ ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็น แรงงานต่างชาติ จากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้โดยความร่วมมือของประชาชน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็น การระบาดในพื้นที่จำกัด และไม่มีผู้ป่วยรุนแรง แม้ว่ามีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชน ต่างชาติที่อยู่รอบๆ ตลาดกลางกุ้ง ด้วยมีการพักอาศัยอย่างหนาแน่น แต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ต่อการเกิดอาการป่วยรุนแรง เพราะเป็นวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน อย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรก ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทำให้สามารถสนับสนุนการเก็บ ตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 2,700 รายอย่างรวดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำเข้าสู่การดูแลเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้อ และให้การรักษาต่อไป

ขอความร่วมมือประชาชน ที่พักผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วย เช่น ตลาดกลางกุ้ง และที่พัก บริเวณรอบๆ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองกำหนดอย่างเคร่งครัด

ส่วนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมืองด เดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เคยมาติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด กับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน

หากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รีบไปรับการตรวจ รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และขอให้สวม หน้ากากขณะเดินทางตลอดเวลา หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่สายด่วน 1422

มาตราการสำหรับประชาชนทั่วไป ให้ติดตามข่าวสารจาก สบค.และกระทรวงสาธารณะสุข ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ แสกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ จะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคในพื้นที่อื่นๆหรือจังหวัดของท่าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ในการบริหาร จัดการเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้ให้สงบ และกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ด้วย มาตรการที่เด็ดขาด และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรม ต่างๆ อย่างเคร่งครัดในพื้นที่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง