เป็นข่าว » ปากน้ำปราณ | รองผู้ว่าฯ โชว์ปรุงเมนู“ต้มยำกุ้ง-หมึกแดดเดียว”พร้อมชวนกินอาหารทะเลปรุงสุก ปลอดภัยจากโควิด-19

ปากน้ำปราณ | รองผู้ว่าฯ โชว์ปรุงเมนู“ต้มยำกุ้ง-หมึกแดดเดียว”พร้อมชวนกินอาหารทะเลปรุงสุก ปลอดภัยจากโควิด-19

30 ธันวาคม 2020
1909   0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จับมือชาวประมงปราณบุรี ชวนกินอาหารทะเลปรุงสุก ปลอดภัยจากโควิด-19 พร้อมโชว์ทำ “ต้มยำกุ้งและหมึกแดดเดียว” เมนูอร่อยแจกผู้ร่วมงาน ด้านชาวประมงเผย ผลกระทบโควิดสมุทรสาคร ทำยอดสั่งซื้ออาหารทะเลลดต่ำลงร้อยละ 30-40 คาดจะกระทบในระยะสั้นๆ แต่ขอประชาชนมั่นใจอาหารทะเลปลอดภัยรับประทานได้แค่ปรุงสุก

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สมาคมประมงการปราณบุรี ตรงข้ามตลาดสดปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในกิจกรรม ยืนยันความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , น.ส.ภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี ,พ.ต.อ.นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์ ผกก.สภ.ปากน้ำปราณ

ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ , นายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมประมงปราณบุรี ,ตัวแทนผู้ประกอบการภาคประมงทั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ชาวประมงในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และชาวประมงในพื้นที่ อ.ปราณบุรี เข้าร่วมออกบูทอาหารทะเลปรุงสุก จำนวน 14 ร้าน เพื่อปรุงอาหารแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารทะเลปรุงสุกกันอย่างเอร็ดอร่อยด้วย

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สาธิตการปรุงอาหารทะเลปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการปรุงสุก สะอาด ได้แก่ เมนู ต้มยำกุ้ง  สนับสนุนโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำกุ้งขาว ที่เลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน นำมาปรุงเป็นเมนูต้มยำกุ้ง เมนูยอดนิยมที่ถูกปากคนไทยและชาวต่างประเทศ นิยมรับประทานร้อนๆ ซึ่งมีส่วนผสมเป็นสมุนไพรไทย ถือเป็นเมนูอร่อยที่กินได้แล้วประโยชน์ดีต่อสุขภาพ

เมนูที่สอง หมึกแดดเดียว สนับสนุนโดย กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ปากน้ำปราณ นำหมึกกล้วย ที่จับได้จากทะเลสดๆ มาตากแดด และทอดในน้ำมันร้อนๆ ได้ความอร่อย หวาน หอมของหมึกสด ทั้งนี้เมนูหมึกแดดเดียวถือเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของปากน้ำน้ำปราณเลยทีเดียว

นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นจากแพกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล    

ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ อีกทั้ง ยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึง การประกอบอาชีพของเกษตรกร และชาวประมงเป็นอย่างมาก

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ในการบริโภคอาหารทะเล ทั้งจากการเลี้ยงและการจับจากทะเล ช่วยลดผลกระทบในวงกว้างแก่เกษตรกรและชาวประมง ทั้งด้านราคาและปริมาณ  สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สมาคมการประมงปราณบุรี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบการประมง

จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล รวมทั้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในพื้นที่ ในการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ

นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และภาคส่วนต่างๆ ได้ให้รับความร่วมมือสนับสนุนอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ทำจากสัตว์น้ำทั้งที่ได้จากการจับจากทะเล และการเพาะเลี้ยง นำมาใช้ประกอบการ  ทั้งนี้ยืนยันความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ

โดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมประมงการปราณบุรี มาปรุงเมนู แกงเขียวหวานทะเล , หมึกสดย่างซีฟู้ด , ปลาข้างเหลืองชุบแป้งทอด , ทอดมันปลา  แพปลาจ๋า นำเมนู หมึกต้มหวาน และ หมึกแดดเดียว , ทางด้านองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ นำ ปูม้านึ่งซีฟู้ด มาสาธิต

ขณะที่ กลุ่มกุ้งอวนกวาดกุ้งทราย นำเมนู ปลาลิ้นหมาทอดน้ำปลา , ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาธิต เมนูต้มยำกุ้ง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปราณบุรี นำเมนู ปลาหางแข็งย่างเกลือ มาจัดแสดง นอกจากนี้กลุ่มผู้เสี้ยงกุ้งยังได้นำกุ้งขาว และกุ้งกุลาดำ ที่จับขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงมาจัดจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย

นายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมประมงปราณบุรี กล่าวว่า สถานการณ์โควิดสมุทรสาคร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการรับประทานกุ้งและอาหารทะเล ทำให้ราคาจำหน่ายในท้องตลาดตกต่ำลง โดยเฉพาะราคากุ้งลดลงถึงร้อยละ 30-40 เรือประมงทุกลำที่ออกทะเลต้องผ่านการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ทั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (ศูนย์ PIPO)  มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องทุกคน จึงยืนยันได้ว่าอาหารทะเลปรุงสุกนั้น สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ทางด้านนายเจือ แคใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์โควิดกระทบต่อกลุ่มลูกค้าปูม้า พบว่า ลูกค้าหายไปร้อยละ 30-40 ร้านอาหารที่เคยรับซื้อปูม้า ครั้งละมากๆ ก็ลดลงเพราะนักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางในระยะนี้ แต่เชื่อว่าจะกระทบในระยะสั้นๆ โดยขณะนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริโภคอาหารทะเลกันเองก่อน ซึ่งในช่วงนี้มีคลื่นลมทะเลบ้าง แต่ยังไม่กระทบต่อการจับปูม้า

ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่มีการอนุรักษ์ และทำธนาคารปูม้า ทำให้มีปูม้าให้จับขายได้ตลอดทั้งปี โดยราคาปูม้าขนาด 6-7 ตัวต่อกิโลกรัมราคา 350 บาท ส่วนปูม้าตัวใหญ่ ราคา 450 บาท ปูแปรรูป เนื้อปูก้อนราคา 1,500 บาทต่อกิโลกรัม กรรเชียงปูใหญ่ราคา 1,600 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนกรรเชียงเล็กราคา 1,300 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของปูเป็นหลัก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื้อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้