สิ่งแวดล้อม » ชะอำ | ที่ปรึกษา รมต.ทส. เปิดหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

ชะอำ | ที่ปรึกษา รมต.ทส. เปิดหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม 2020
1420   0

ที่ปรึกษา รมต.ทส.เปิดหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำทุกหน่วยดูแลประชาชนทั้งทางถนนและทะเล ให้ทุกคนปลอดภัยเป็นขวัญปีใหม่ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกิจกรรมปล่อยแถวหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ และมอบน้ำดื่มเจลล์แอลกอฮอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการฯ โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมในพิธีที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการมอบของขวัญใหม่สำหรับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เป็นช่วงเวลที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการมอบของขวัญใหม่ให้กับประชาชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบของขวัญใหม่ ประจำปี 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 13 ของขวัญปีใหม่ สำหรับมอบให้กับประชาชน ได้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี 2564

โดยของขวัญปีใหม่ที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือ มอบหมายให้ หน่วยงานกระทรวงทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัดจัดตั้งจุดบริการประชาชน และศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

รวมทั้งจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหวางการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง เช่น บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน

จุดบริการประชาชนดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆ เหล่านี้รวมถึงได้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย ได้แก่ เรือทรัพยากรทางทะเลฯ รถยนต์ปฏิบัติการ อุปกรณ์เสื้อชูชีพ รถกู้ภัย อุปกรณ์ช่วยชีวิต และรถพยาบาล อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลืและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล รวมจำนวน 41 จุด ประกอบด้วย

1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 25 จุด

2 สำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 9 จุด

3 สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) จำนวน 6 จุด

4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอล์ถูมือ จำนวน 300 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจำนวน 4,000 ขวด จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี อีกด้วย