เป็นข่าว » ปราณบุรี | เกษตรกรโคนมหมดหวัง เจรจา อ.ส.ค.ภาคใต้ ไม่เป็นผล ไม่ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกิน หลังกระทบโควิด19

ปราณบุรี | เกษตรกรโคนมหมดหวัง เจรจา อ.ส.ค.ภาคใต้ ไม่เป็นผล ไม่ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกิน หลังกระทบโควิด19

6 มกราคม 2021
2929   0

วันที่ 6  มกราคม 2564 กลุ่มเกษตกรตัวแทนจาก ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อม สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี รวม 6 สหกรณ์ฯ เดินทางมายังสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ และมีประกาศปิดสถานการศึกษาในพื้นที่28 จังหวัดไปอย่างน้อย 1 เดือนแล้ว เกิดน้ำนมดิบส่วนเกิน

ส่งผลให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก ประกอบด้วยทางสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด , สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด ,  สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ,  สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด , สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ชะอำ-ห้วยทราย  จำกัด จ.เพชรบุรี ไม่สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ จนเกิดน้ำนมดิบล้นอยู่ขณะนี้

โดยข้อเรียกร้องของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบฯเพชรบุรี   3 ข้อดังนี้

1.ขอให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์นทโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนพาสเจอไรส์ เพื่อให้เด็กนักเรียนให้ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอส.ที. ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปได้ในช่วงที่มีมาตรการให้โรงเรียนปิดเรียน และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

2.ให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทน ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน พาสเจอรไรส์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานจัดซื้อ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน )

3. มีมาตรการเป็นการเร่งด่วน เพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู.เอส.ที.ตงเหลือจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 (รอบแรก) ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการนำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนชนิด ยู.เอส.ที.เอาไว้ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม มีสต๊อกคงเหลือจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้

หลังการเจรจานานเกือบ 3 ชั่วโมงร่วมกันระหว่าง ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก พร้อม สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี รวม 6 สหกรณ์ฯ ร่วมกับ นายอนุชิต สุกรินทร์  หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้รับหนังสือ และประชุมหารือร่วมกันโดยมี นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายมงคล เกิดสินธุ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วย

นายอนุชิต สุกรินทร์  หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้แจ้งให้ทราบได้ประสานงานกับ อสค.ที่ จ.สระบุรีแล้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตามเงื่อนไขของสหกรณ์โคนมต่างๆได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ แต่ได้รายงานให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

นายนนทะชัย  โนนพุดซา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก กล่าวว่า หาก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ไม่สามารถช่วยเหลือน้ำนมดิบที่เป็นปัญหาของ 3 สหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี วันละประมาณ 40 ตันได้นั้น  ทางสหกรณ์โคนมฯ จะต้องเทน้ำนมดิบทิ้งทุกวันจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการโคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด กล่าวว่า การเจรจาวันนี้ไม่เป็นผล ทาง อสค.ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพี่น้องเกษตกรโคนมได้ หลังจากนี้คงต้องกลับไปปรึกษากันว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรบ้าง แต่น้ำนมดิบส่วนเกินที่ล้นอยู่ขณะนี้ คงต้องเททิ้ง