เป็นข่าว » ปราณบุรี | รมช.เกษตรฯ เตรียมลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้น จากปัญหาโควิด-19

ปราณบุรี | รมช.เกษตรฯ เตรียมลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้น จากปัญหาโควิด-19

7 มกราคม 2021
1049   0

รมช.เกษตรฯ เตรียมลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้น 40 ตันต่อวัน หลังปิดสถานศึกษาด้วยเหตุจำเป็นพิเศษจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านสหกรณ์ฯยื่นข้อเรียกร้อง อ.ส.ค.ภาคใต้ ฉบับที่ 2 แล้ว พร้อมเผยข้อมูลมีนมโรงเรียน ค้างสต๊อก รวมแล้วถึง 459,975 ถุง เสียหายกว่า 3 ล้านบาท มีอายุแค่ 10วัน ตามมาตรฐาน อย. หลังจากนั้นจะต้องถูกนำไปทำลายทิ้ง

วันที่ 7 มกราคม 2564  นายสังวาลย์ โพธิ์มี  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย  โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมด้วย  เกษตรกรตัวแทนสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด ,  สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด , สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด , สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด , สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และสหกรณ์โคนม ชะอำ–ห้วยทราย จำกัด

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  เดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกครั้งและยื่นข้อเรียกร้องฉบับที่ 2 เพื่อขอให้ช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำนมดิบที่ล้นของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มารับหนังสือ 

ในขณะเดียวกันวันนี้ทางสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ยังได้ทิ้งน้ำนมดิบเพิ่มเติมอีก จากนั้นเดินทางไปยื่นหนังสือให้นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ต่อกรณีน้ำนมดิบล้นอยู่วันละ 35-40 ตัน

ทั้งนี้ นายสังวาลย์ โพธิ์มี  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย  โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก ได้นำสื่อมวลชนเดินทางไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ของชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด  ตามโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 

ซึ่งในช่วงนี้ต้องงดผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  สำหรับโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากห้องเย็นของโรงงานมีสต๊อกนมที่ผลิตแล้ว แต่ไม่สามารถส่งไปโรงเรียนต่างๆได้ มากถึง 74,350 ถุง ซึ่งเป็นนมที่ผลิตเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีการประกาศปิดสถานการศึกษาในวันที่ 4 มกราคม ทำให้นมจำนวนนี้ไม่สามารถระบายออกไปได้

ประกอบกับนมโรงเรียน ผลิตตามโครงการอาหารเสริมเท่านั้นไม่สามารถจำหน่ายได้และมีอายุแค่เพียง 10 วัน เท่านั้นตามมาตรฐาน อย.  หลังจากนั้นจะต้องนำไปทำลายทิ้ง 

นอกจากนั้น มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 14,000 ถุง  สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 171,625 ถุง และสหกรณ์โคนม ชะอำ –ห้วยทราย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 200,000 ถุง รวมทั้งหมด 459,975 ถุง  

ทั้งนี้หากปล่อยปัญหาไว้ โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุด จะส่งผลกระทบทำให้สหกรณ์โคนมฯในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อีกต่อไป

ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์โคนมฯแต่ละแห่งยังคงต้องรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทำให้แต่ละวันมีน้ำนมดิบส่วนเกินอยู่ประมาณ 35-40 ตันต่อวัน ที่จะต้องเททิ้ง

ขณะที่โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนมโรงเรียน ต่างหยุดการผลิตแล้วเพราะมีสต๊อกค้างเป็นจำนวนมากรอวันหมดอายุ นำไปทำลายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนมโรงเรียน ค้างสต๊อก จำนวน 459,975 ถุง หรือจำวนน 3,026,635 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาน้ำนมดิบนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์ฯแล้ว โดยได้เรียกผู้บริหารของ อ.ส.ค.เข้าพบด่วน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้ว

โดยในวันพรุ่งนี้ (8มกราคม2564) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้