คัดข่าวดี » สามร้อยยอด | กองทัพเรือมอบชุด PPE.พร้อมหน้ากากเฟสชิลด์ ให้ชุดปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 จำนวน 250 ชุด

สามร้อยยอด | กองทัพเรือมอบชุด PPE.พร้อมหน้ากากเฟสชิลด์ ให้ชุดปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 จำนวน 250 ชุด

14 มกราคม 2021
780   0

Cr. ฐิติชญา แสงสว่าง/สามร้อยยอด

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบชุด PPE.พร้อมหน้ากากเฟสชิลด์ ให้กับชุดปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19  อำเภอสามร้อยยอด  ใช้ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่  ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก และมีแนวเขตติดต่อเส้นทางธรรมชาติหลายจุด ทั้งทางบก  และทางทะเล

วันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.ธัญญ์นิธิ  แก้วเวียงเดชณรัฐ  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศรชล.จว.ปข.) , น.อ.ไกรพิชญ์  กรวีร์ปภาวิทย์  หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศคท.จว.ปข.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เป็นผู้แทนกองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในการมอบชุด PPE.พร้อมหน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 250 ชุดให้อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภออาวุโส  รักษาราชการแทน นายอำเภอสามร้อยยอด , พ.ต.ท. อาณัติ ศรีสดใส สว.อก.สภ.สามร้อยยอด ,นาย สำราญ เพ็งสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด , น.ส.สุธิดา ราชรัตนารักษ์ เจ้าหน้าที่บูรณาการอำเภอสามร้อยยอด

ร่วมรับมอบที่บริเวณด่านตรวจโควิด19 หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามร้อยยอด เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว อาทิ ประมง,แรงงานก่อสร้าง ฯลฯ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอด เนื่องด้วย อำเภอสามร้อยยอดมีเขตติดต่อเส้นทางธรรมชาติหลายจุดทั้งทางบกและทางทะเล

ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว  ทั้งแรงงานประมง แรงงานก่อสร้าง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

เนื่องจากในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก และมีแนวเขตติดต่อเส้นทางธรรมชาติหลายจุด ทั้งทางบก  และทางทะเล  จึงได้นำชุด PPE.พร้อมหน้ากากเฟสชิลด์ มามอบให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย  โดยในวันนี้ได้มอบก่อนเบื้องต้น จำนวน 50 ชุด  และจะนำมามอบให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 200 ชุดด้วย

นายณธกร  เต็มชยกุล  ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด  รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด  กล่าวว่า  ที่บริเวณด่านถาวรอำเภอสามร้อยยอด  ขณะนี้ได้จัดให้เป็นจุดตรวจคัดกรองโควิด -19  โดยมีการตั้งด่านตรวจกันตลอด 24  ชั่วโมง  โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามร้อยยอด  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สาธารณสุขอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์  ผู้ช่วยฯ  และ  อสม.  รวมไปถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานในแต่ละส่วนมีทั้งการตรวจวัดไข้  ตรวจทะเบียนรถ  ซักประวัติ  รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจร   ซึ่งรถป้ายทะเบียนที่มาจากต่างจังหวัด จะมีการสอบถามข้อมูลการเดินทาง ถ้าเดินทางข้ามจังหวัดจะอนุญาตให้เดินทางต่อได้ 

แต่หากเดินทางเข้ามาพักภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะมีการซักประวัดติ  พร้อมให้สแกนคิวอาร์โค๊ดของจังหวัด  เพื่อที่จะได้รู้ไทม์ไลน์ของบุคลดังกล่าว ในช่วงที่อยู่ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมทั้งแนะนำให้ทุกคนโหลดแอฟหมอชนะไว้ด้วย โดยพบว่าประชาชนที่เดินทางผ่านพื้นที่ อ.สามร้อยยอด ต่างให้ความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ ตรวจสอบประวัติเป็นอย่างดี เนื่องจากเข้าใจในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19