ที่กินที่เที่ยว » ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯ ชาตรี เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึง ให้ครบวงจรและมีมาตรฐาน

ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯ ชาตรี เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึง ให้ครบวงจรและมีมาตรฐาน

18 มกราคม 2021
1008   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าฯ ชาตรี เร่งประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึง ให้ครบวงจรและมีมาตรฐาน เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ประชุมหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยปรึกษาหารือในเรื่องการนำไฟฟ้าเอามาใช้ในพื้นที่  ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับประปา   การสร้างห้องห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการปล่อยน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำ การสร้างอาคารเพื่อให้ชาวบ้านมาขายของ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีลานจอดรถ จุดถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้ ฯลฯ

ตลอดจนการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อให้อ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค อบต.อ่าวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานในทุกด้านนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนทำงานบูรณาการและเดินทางโครงการในทันที ซึ่งในช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มากนัก หากสามารถพัฒนาได้เสร็จเรียบร้อย  จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทันที หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย เร่งจัดหางบประมาณ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการแก้ปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับให้ชาวบ้านใช้ในบริเวณเขื่อน ที่ไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึง  และมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ อบต.อ่าวน้อย เร่งจัดการในเรื่องแบบแปลนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทานในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว