คัดข่าวดี » สามร้อยยอด | อัพเดท “ห้องครัวเพื่อเด็กพิเศษ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ยอดบริจาค 1 แสนบาทแล้ว

สามร้อยยอด | อัพเดท “ห้องครัวเพื่อเด็กพิเศษ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ยอดบริจาค 1 แสนบาทแล้ว

20 มกราคม 2021
1054   0

อัพเดท “ห้องครัวเพื่อเด็กพิเศษ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอสามร้อยยอด ล่าสุดยอดเงินบริจาคแล้ว 1 แสนบาท เริ่มปรับพื้นที่เตรียมลงมือก่อสร้างแล้ว

วันที่ 20 มกราคม 2564 จากกรณีที่ผู้สื่อข่าว ได้รับการประสานจากหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอสามร้อยยอด โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซึ่งขาดแคลนห้องครัว และต้องการขอผู้ใจบุญร่วมบริจาคสร้างห้องครัวสำหรับประกอบอาหาร ให้นักเรียน เนื่องจากปัจจุบันใช้ส่วนหนึ่งของห้องเรียน เป็นสถานที่ประกอบอาหาร รวมทั้งเป็นห้องรับประทานอาหารไปพร้อมกับใช้เป็นห้องเรียนและห้องทำกิจกรรมด้วย  ซึ่งเรียกได้ว่า ทำทุกกิจกรรมอยู่ในห้องเรียนห้องเดียว  ทำให้กังวลว่า อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน จึงได้เริ่มเปิดรับบริจาคไปตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นางสาวกัลยรัตน์  ยิ้มแย้ม    ครูประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด   ได้อัพเดทความคืบหน้าหลังจากข่าวเผยแพร่ออกไป  ทางศูนย์ฯ ได้รับการติดต่อสอบถาม และให้กำลังใจจากประชาชนเข้ามาจำนวนมาก และบางส่วนได้โอนเงินร่วมบริจาคผ่านบัญชีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีผู้บริจาคหลักๆได้แก่ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จำนวน 50,200 บาท , นายโรจนคณิต นามเชียงใต้  จำนวน 20,000 บาท , บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จำนวน 20,000 บาท , และผู้บริจาครายอื่นๆ รวมแล้ว ยอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่ 100,000 บาท

ขณะนี้ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างห้องครัวแล้ว ซึ่งได้รับความกรุณาจาก นายณัฏฐ์ปพล ชวนวัน ผอ.โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ได้ให้การสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษทุกด้านในการดำเนินการ

ทั้งนี้ยังได้รับการประสานจาก พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฝ่ายทหาร) ซึ่งช่วยประสาน ทีมทหารช่างจาก หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ จะเข้าดำเนินการก่อสร้างห้องครัวให้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าช่างไปไม่เสียค่าใช้จ่าย เงินบริจาคทั้งหมดจะใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง และสิ่งของจำเป็นเท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีผู้ใจบุญที่แจ้งความประสงค์ว่าจะร่วมบริจาคสิ่งของอีกรายหลายการ ได้แก่ คุณปุ๋ย สโมสรไลออนส์หัวหิน ร่วมบริจาคหม้อข้าว ถังแก็ส , พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล ร่วมบริจาคเครื่องครัว , คณะผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคดินถมพื้นที่ , รถไถสำหรับปรับแต่งพื้นที่ จากเทศบาลตำบลไร่เก่า , นายณธกร  เต็มชยกุล  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมกำลัง อส.อำเภอ รับดำเนินการเรื่องแปลงผักสวนครัวข้างห้องครัว สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารให้เด็กพิเศษ และใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วย

ทั้งนี้ต้องกราบของพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาค ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก รวมถึงท่านที่บริจาคเป็นสิ่งของ สำหรับสร้างห้องครัวเพื่อเด็กพิเศษในครั้งนี้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอสามร้อยยอด จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนให้มากที่สุด และหากเงินบริจาคเหลือจากการก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอสามร้อยยอด จะมอบไว้เป็นกองกลางที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เด็กพิเศษในพื้นที่ อำเภออื่นๆที่มีความจำเป็น ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป