สิ่งแวดล้อม » เพชรบุรี | ทปษ.รมว.ทส.ยุทธพล ยืนยัน รัฐให้ความเป็นธรรม ชาวบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน ย้ำคุ้มครองทั้งป่าและคนอย่างเท่าเทียม

เพชรบุรี | ทปษ.รมว.ทส.ยุทธพล ยืนยัน รัฐให้ความเป็นธรรม ชาวบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน ย้ำคุ้มครองทั้งป่าและคนอย่างเท่าเทียม

22 มกราคม 2021
660   0

ทปษ.รมว.ทส.ยุทธพล ยืนยัน รัฐให้ความเป็นธรรม “ชาวบ้านบางกลอยใจแผ่นดิน” ย้ำคุ้มครองทั้งป่าและคนอย่างเท่าเทียม พร้อมขอให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คงมาตรการรักษาระยะห่างในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและคุมเข้มตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และรับฟังบรรยายสรุป การทำงานช่วง Covid-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำกรณีชาวบ้านบางกลอยในพื้นที่อุทยานฯ บางส่วนที่อพยพกลับขึ้นไปบริเวณใจแผ่นดินหลังจาก จนท.ให้อพยพลงมาตั้งแต่ปี 2539

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่เพชรบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ยืนยันแล้ว 29 ราย รักษาหายแล้ว 24 ราย อยู่ระหว่างรักษา 5 ราย จากการส่งตรวจคัดกรองทั้งหมด11,270 ราย

ดังนั้น ขอให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในจังหวัดช่วยกันรักษาระดับการติดเชื้อของเพชรบุรี ให้ตัวเลขต่ำแบบนี้ ด้วยการใช้มาตรการรักษาระยะห่างในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การป้องกันไฟป่าเพื่อลดหมอกควันPM2.5 การจัดการน้ำเสีย และการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้ง

ส่วนกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวบ้านบางกลอยจำนวนหนึ่ง ที่ขณะนี้ ได้อพยพกลับขึ้นไปที่ใจแผ่นดิน เพื่อเตรียมทำการเพาะปลูกไร่หมุนเวียนนั้น ถือเป็นปัญหาในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนและเป็นข้อขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน

การจะแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน รวมถึงจากฝั่งประชาชนเองด้วย อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่ากระทรวงฯพร้อมดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคน ป่า และสัตว์ป่าอย่างเท่าเทียม ให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน