คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯชาตรี เตรียมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านป่าหมาก

ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าฯชาตรี เตรียมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านป่าหมาก

23 มกราคม 2021
660   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าฯชาตรี ต่อยอดหลังรับฟังปัญหาของชาวบ้านป่าหมาก ที่มีรายได้น้อย ประกอบกับปิดหมู่บ้านงดการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโควิด-19 ล่าสุดเรียกประชุมหลายหน่วยงานสำคัญ วางแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านป่าหมากแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ของชาวบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งก่อนหน้านี้ รองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านป่าหมาก ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ของชาวต่างชาติตามแนวชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมาตรการป้องกัน Covid19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยได้เยี่ยมเยียนชาวบ้าน สอบถามถึงความเป็นอยู่ อาชีพ  รายได้  และพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ประกอบกับในช่วงนี้หมู่บ้านป่าหมากปิดหมู่บ้านงดการท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อป้องกันโควิด-19 ยิ่งทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ไปอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้านในหมู่บ้านป่าหมาก ให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้นัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ให้เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนในการพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านป่าหมาก

โดยที่ประชุม ต่างมีการความเห็นที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาสินค้าพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จัก อาทิ ตระกร้าจักรสาน เสื้อกระเหรี่ยง ฯลฯ ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เช่นการ เลี้ยงหมู , ไก่ แต่ไม่สนับสนุนสัตว์เท้ากีบ ที่อาจนำโรคติดต่อสู่สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่รอบ ๆ หมู่บ้านได้

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ขอให้แต่ละหน่วยช่วยสนับสนุนพร้อมวางแนวคิดเพื่อช่วยพัฒนาอาชีพ และรายได้ ให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าหมาก เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น สำหรับส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านได้  โดยเตรียมนัดส่วนราชการลงพื้นที่ ซึ่งมีหลายหน่วยงานไม่เคยไปบ้านป่าหมาก  เพื่อให้เห็นสภาพจริง จะได้ช่วยกันพัฒนาอาชีพและรายได้ของชาวบ้านป่าหมาก  เพื่อให้ชาวบ้านป่าหมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป