คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลุยช่วยชาวบ้านยากไร้หลายราย

ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลุยช่วยชาวบ้านยากไร้หลายราย

28 มกราคม 2021
4892   0

กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลุยช่วยชาวบ้านยากไร้หลายรายใน “โครงการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , นายสมพล ลิมประภานุกูลกิจ รองนายก อบต.ทรายทอง (ผู้แทนนายก อบต.) , นายบุญส่ง โพธิ์ทอง นิติกรฯรักษาการปลัด อบต.ทรายทอง , นายจตุรงค์ ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านห้วยสัก ตำบลทรายทอง (ผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย) , เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายทอง และเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โดยได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ นมกล่อง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ตาม “โครงการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นายชน ทองล่อง อายุ 74 ปี เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางด้าน พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง ได้ร่วมกับ จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , นายไพฑูรย์ ทองกัลยา ผญบ.ม.1/อส.กร.ทบ. และ นางสุธีกานต์ คงคาช่วย ผช.ผญบ.ม.1/อส.กร.ทบ.

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ตาม “โครงการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นางประทุม ทองรักยา อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 149/2 หมู่ 1 ต. หนองตาแต้ม  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้าน พ.ท. ฉลอง   สมานพันธ์  รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.  ร่วมกับ  นาย ภัทรดนัย  สมศรี  กำนัน ต.แสงอรุณ (ผู้แทนนายอำเภอทับสะแก)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ตาม “โครงการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นายอาทิตย์  ฤทธิ์สชพิทักษ์  อายุ  40  ปี เป็น ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการทางสมอง  ผู้ยากไร้  ที่บ้านเลขที่ 91/2  หมู่ 5  ต.แสงอรุณ  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

นอกจากนั้น จ.ส.อ.ไชยา. อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ปข. ร่วมกับ น.ส.กัญญา. พุ่มซ้อน เจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ตาม “โครงการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นาย สุชิน เนตรสน อายุ 66 ปี เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเช่นเดียวกัน