คัดข่าวดี » ทับสะแก | “รองชาตรี” เล็งสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ห้วยยาง

ทับสะแก | “รองชาตรี” เล็งสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ห้วยยาง

30 มกราคม 2021
754   0

Cr.สมุทร เรืองชา /ประจวบคีรีขันธ์

“รองชาตรี” เล็งสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ห้วยยาง อ.ทับสะแก หลังพบปัญหาชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งมานานหลายสิบปี 

วันที่ 30 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.ห้วยยาง และบริเวณข้างเคียง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานหลายสิบปี โดยชาวบ้านตำบลห้วยยาง ต้องซื้อน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก , สนง.ชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พร้อมสมาชิกสภา อบต.ห้วยยาง , เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ต้องซื้อน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งเป็นเที่ยวๆ ตนเห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก บ้านเมืองพัฒนาไปมาก แต่ชาวตำบลห้วยยางยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเหมือนเดิม  ยังต้องซื้อน้ำใช้เป็นเที่ยวๆ ในช่วงฤดูแล้งแบบเดิม

“รู้สึกสะท้อนใจกับปัญหาดังกล่าว จึงต้องการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน  ทั้งนี้ไม่ใช่ ต.ห้วยยางไม่มีน้ำ แต่พบว่ามีน้ำจำนวนมากช่วงช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีน้ำตกห้วยยางขนาดใหญ่ และน้ำตกอีกหลายแห่ง แต่ปัญหาคือไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง”  

สำหรับอำเภอทับสะแก มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่จำนวน 2 อ่าง คืออ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ที่ ต.นาหูกวาง กับ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุรวมกันประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร  

โดย สนง.ชลประทานฯ ระบุว่า อ่างเก็บน้ำในอำเภอทับสะแก ได้ปล่อยน้ำให้ประชาชนใช้ประมาณวันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร  คำนวณการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีน้ำที่เพียงพอ สำหรับให้ประชาชนใช้จนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะพอดีกับฤดูฝนที่จะเข้ามา แต่ยังคงต้องใช้น้ำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่จำกัด แต่จากข้อมูลพบว่า น้ำจากทั้ง 2 อ่างเก็บน้ำ ส่งมาไม่ถึง ต.แสงอรุณ และ ต.ห้วยยาง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าว ยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งแบบเดิม

ทางด้าน นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กล่าวว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางแพรกขวา เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร สำหรับราษฎรตำบลห้วยยาง

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นั้น การก่อสร้างจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่จะถึงนี้

ส่วนจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมยังพอมีที่ดินอีกบางแห่ง ซึ่งอาจจะต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านในการบริจาคที่ดินเพื่อที่จะใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บางพื้นที่เป็นพื้นที่ป่า ที่ สปก. ที่สาธารณะ ที่อุทยานแห่งชาติ

นายชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ขอให้นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้ววยทาง อบต.ห้วยยาง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันตรวจสอบหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ต.ห้วยยาง เบื้องต้นได้ประสานกับ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทสจ.) แล้ว

ซึ่งทาง ทสจ. สามารถให้การสนับสนุนใช้พื้นที่ป่าในการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายกั้นน้ำ สำหรับประชาชนได้ ยกเว้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ส่วนเรื่องเงินงบประมาณในการก่อสร้างนั้น ได้ประสานสำนักงานชลประทานฯ สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ปัญหาที่เหลือคือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กรณีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังกล่าว ซึ่งทางนายอำเภอทับสะแก อบต.ทับสะแก , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน จะเข้าดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งหากพื้นที่มีปัญหา อาจจะต้องยุติโครงการ และขยับไปดำเนินในพื้นที่อื่นที่ชาวบ้านมีความเข้าใจแทน

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้แนะนำให้เกษตกรรชาวทับสะแก ลดพื้นที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน แต่ให้หันไปปลูกมะพร้าว ดูแลสวนมะพร้าวที่มีอยู่ ให้อุดมสมบูรณ์ดีกว่า เนื่องจากพื้นที่อำเภอทับสะแกมีความเหมาะสมกับการปลูกมะพร้าวมากที่สุด

ขอให้ดูแลกำจัดศัตรูมะพร้าว  สู้กับโรคและแมลง  มะพร้าวเป็นพืชที่ขาดตลาดมาก ไม่พอป้อนโรงงาน  มีราคาสูง  ต้องสั่งนำเข้าจากอินโดนีเซีย เวียดนาม  ฯลฯ เป็นพืชที่มีอนาคตไกล  เป็นพืชที่ให้ผลทุกเดือน เหมือนมีเงินเดือนกิน สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้

ทั้งนี้หลังจากวางแผนแก้ไขปัญหาแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่หมู่ที่ 13 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานในเดือนเมษายน 2564  

โดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ 65% ในการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่มีการวางระบบส่งน้ำไว้แล้วและพร้อมที่จะใช้งานได้ 100% ถ้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จ จะสามารถส่งน้ำได้ทันทีในพื้นที่ตำบลห้วยยาง โดยอ่างเก็บน้ำจะรับน้ำจากน้ำตกห้วยยางส่งต่อไปยังคลองห้วยยาง ให้ประชาชนได้ใช้ และไหลออกอ่าวไทยต่อไป

สำหรับจุดที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจร่องน้ำในพื้นที่บ้านหัวเขา หมู่ที่ 10 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ซึ่งเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ มีความสูงและยาวโดยประมาณ 500 เมตร รับน้ำจากน้ำตกบัวสวรรค์และน้ำสายเล็ก ๆ อีกหลายสาย ซึ่งมีความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำ

โดยคาดว่าถ้าหากสร้างเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ  500,000 – 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากร่องน้ำมีสันขอบที่สูงมาก จึงคาดว่าน่าจะเก็บน้ำได้จำนวนมาก ประกอบกับมีระยะที่ยาว

โดยมี นายทัพทิม ทับจิตร , นายแดง เทพทับทิม , นายเสงี่ยม ประปรอด และนางอยู่ โพธิ์งาม มาร่วมให้ข้อมูลและยินดีที่จะบริจาคที่ดินของตนเองที่เป็นที่ สปก. ให้กับส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำ

ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนหากจะทำการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตร เพื่อหาเลี้ยงชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนหมู่มาก โดยคาดว่าหากสร้างเสร็จแล้วจะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมาก  สามารถส่งน้ำไปยังหมู่บ้านจำนวน 8-10 หมู่บ้าน