คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ เดินหน้าโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ เดินหน้าโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

30 มกราคม 2021
611   0

Cr.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ช่วยชาวบ้านยากจนที่กระทบโควิด-19 มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” มาช่วยชาวบ้านยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  นำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยได้มอบหมายให้พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมกับ นายนพรัตน์ ค้ำชู ผู้ใหญ่บ้าน , นายชูชีพ ค้ำชู ผช.ผญ., อสม.หมู่ 5  บ้านแขก ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับประชาชน

โอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ให้กับนายมะนูนธ์ จันมริด อายุ 63 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 23/1 ม.5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกับ  นายสมใจ เลี่ยมนาค ผญบ.ม.5/อส.กร.ทบ. และ นายบุญเรือง บานแย้ม ผช.ผญบ.ม.5 /อส.กร.ทบ.

มอบถุงยังชีพ ให้กับ นายโกศล ทับทิมศรี อายุ 64 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 35/6 หมู่ 5 ต. เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

พ.ท.ฉลอง   สมานพันธ์  รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกับ  นางภรณ์นภา  เพ็ญจมินทร์   ผช.ผู้ใหญบ้าน/อสม.ฯ  ม.7  ต.ทับสะแก

มอบถุงยังชีพให้กับ นายกู้   แชร์จาควุธ    อายุ  77  ปี เป็น ผู้ป่วยพิการทางสมอง  ผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง และเป็นผู้ยากไร้  ณ บ้านเลขที่ 205   หมู่ 7  ต.ทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์

และ พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อม กับนายวีระศักดิ์ ยังแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน , ผช.ผญ.,อสม.หมู่ 1 บ้านคลองเตย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมนิยม อายุ 38 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 134/2 ม.1 ต. ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผลการดำเนินโครงการพบว่า ทุกครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือต่างมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป