คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่ทับสะแก-ปราณบุรี ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนโควิด-19

ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่ทับสะแก-ปราณบุรี ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนโควิด-19

31 มกราคม 2021
679   0

cr.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. 

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่ทับสะแก-ปราณบุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 31 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้นำโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” มาช่วยชาวบ้านยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ล่าสุดลงพื้นที่ อ.ทับสะแก และ อ.ปราณบุรี

โดยมอบหมายให้ พ.ท.ฉลอง  สมานพันธ์  รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.   ร่วมกับ  นาย พงษ์ศักดิ์    แซ่ลิ้ม  ผญบ.ม.8  บ้านคอกม้า  และ นาย สมชาย    สวนสวรรค์  อส.กร.ทบ.  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ  นาง ถวิล   มาเยื้อง  อายุ  72   ปี เป็นผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านพัก ในพื้นที่หมู่8  ต. ห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางด้าน พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกับ  นายชาตรี จันตรี ผญบ.ม.1/อส.กร.ทบ. และ นายชำนาญ คงกระเรียน ผช.ผญบ.ม.1 /อส.กร.ทบ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ให้กับ นางละออ รวมวังศ์ อายุ 75 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ ผู้ยากไร้  ที่บ้านพัก หมู่ 1 ต. ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์