เป็นข่าว » หัวหิน | เปิดเรียนวันแรก หัวหินคุมเข้มป้องกันโควิด-19 “งดกิจกรรมหน้าเสาธง-กินข้าวในห้องเรียน”

หัวหิน | เปิดเรียนวันแรก หัวหินคุมเข้มป้องกันโควิด-19 “งดกิจกรรมหน้าเสาธง-กินข้าวในห้องเรียน”

1 กุมภาพันธ์ 2021
863   0

เปิดเรียนวันแรกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คุมเข้มป้องกันโควิด-19 งดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมหน้าเสาธง เปลี่ยนเป็นกิจกรรมสุขอนามัย ส่วนพักกลางวัน งดใช้โรงอาหาร แต่ให้กินข้าวกลางวันในห้องเรียนแทน บรรยากาศวันแรกนักเรียนมาเรียนคึกคัก เด็กเล็กร้องไห้งอแงบ้างหลังเริ่มชินกับการอยู่บ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกหลัง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 แห่ง 2 ศูนย์เด็กเล็ก

โดยบรรยากาศ การเปิดเรียนวันแรก ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน พบว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมาส่งบุตรหลาน ทำให้จำนวนคนหนาแน่นที่บริเวณหน้าโรงเรียน ท่ามกลางการตรวจคัดกรอง ของคณะครูและเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

นายบุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กล่าวว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรกอย่างมากโดยเน้นมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยได้รับคำแนะนำและได้รับอุปกรณ์ทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ จากเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้ตั้งจุดคัดกรอง 5 จุดตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนและทางขึ้นอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัย

โดยปัญหาที่พบนั้นมีเพียงจำนวนคนหรือผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานหนาแน่นในช่วงเช้าเท่านั้น เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเรียนในโรงเรียนอย่างมาก จึงเกิดปัญหาการรับส่งในช่วงเช้าเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องพิจารณากำหนดเวลารับ-ส่ง นักเรียนตามลำดับชั้นเพื่อลดการแออัด

แต่ทั้งนี้พบว่า ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคนให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิกันอย่างพร้อมเพรียง และมีเพียงเด็กเล็กบางรายเท่านั้น ที่ร้องไห้งอแงบ้าง หลังเริ่มชินกับการอยู่บ้าน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น มีการปรับแผนทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปกติในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติรวมหน้าอาคารเรียน ประมาณ 30 นาทีก่อนขึ้นห้องเรียน แต่ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์เป็นต้นไป มีการปรับแผนลดกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงในภาคเช้า เปลี่ยนเป็นครึ่งชั่วโมงกิจกรรมสุขอนามัยทั้งหมด ทั้งการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ การดูแลสุขอนามัย การฆ่าเชื้อแทน

ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารนั้น งดใช้บริการโรงอาหารเช่นกัน เพื่อลดการแออัด ลดการสัมผัส เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียน 1,803 คน ทำให้การรับประทานอาหารในโรงอาหารเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเกินไป จึงให้เด็กนักเรียนนำกล่องอาหารและช้อน ขวดน้ำ และผ้าทำความสะอาดของตนเองมาจากบ้าน

โดยงานโภชนาการของโรงเรียนจะส่งอาหารขึ้นไปบนชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนนักรับประทานอาหารที่โต๊ะของตนเอง ซึ่งมีการเว้นระยะห่างไว้อยู่แล้ว รวมถึงการงดกิจกรรมการเล่นในพื้นที่กลางแจ้งด้านล่างเป็นการชั่วคราวด้วย

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดเรียนวันแรกของสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหลังมาตรการผ่อนคลายนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกโรงเรียน พื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ จนหมดแล้ว

วันนี้จึงทำแค่เพียงลงพื้นที่สังเกตุการณ์ว่ามีพื้นที่ใดที่จะต้องเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นอีกหรือไม่ ดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และคณะครูในการช่วยกันตรวจคัดกรองนักเรียน โดยพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยดี  ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆนั้น จะดูสถานการณ์และปรับแผนแบบวันต่อวันเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครูที่ปฏิบัติงาน