เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | เร่งเตรียมความพร้อม การแข่งขัน “PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021”

ประจวบคีรีขันธ์ | เร่งเตรียมความพร้อม การแข่งขัน “PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021”

5 กุมภาพันธ์ 2021
2722   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์

เร่งเตรียมความพร้อม การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021” วันที่ 29 กันยายน 2564 นี้ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางถนน และ ความปลอดภัยจากโควิด-19

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อม การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 นี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , โยธาธิการ , ทางหลวงชนบท , เทศบาลเมืองประจวบ , อบจ.ประจวบฯ และ สภ.เมืองประจวบฯ 

เบื้องต้นได้มีการเตรียมการความพร้อม สำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ไปแล้วบางส่วน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในด้านการอำนวยความสะดวกทางด้านจราจร เส้นทางและสภาพความพร้อมของผิวถนนที่เป็นอุปสรรค  การปิดกั้นการจราจร  การเคลียร์รถออก  ปัญหาที่เกิดจากการปิดกั้นการจราจร โดยการปิด 20 นาที เปิด 10 นาที เพื่อดูกระทบกับประชาชนว่าเกิดปัญหามากน้อยเพียงใด

ภาพโดย : พีรพัฒน์ เลื่อนชิด

ภาพโดย : พีรพัฒน์ เลื่อนชิด

ตลอดจนการถ่ายทำวีดีทัศน์ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การวางแผนการเตรียมการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และวางแผนการถ่ายทำเพื่อรวบรวมจุดบกพร่องของการแข่งจริง พร้อมทั้งพูดคุยเรื่องการเขียนแบบ ประมาณการ ในการต้องปรับสภาพถนน  บางส่วนให้ดีขึ้น  ปรับฝาท่อระบายน้ำให้เลียบย้ายเสาไฟฟ้าบางจุด ฯลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากการสำรวจจริงพบว่า ยังต้องปรับปรุงในหลายจุดสำคัญ ต้องเร่งระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีวิศวะกรให้ร่วมกันทำงาน เรื่องงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ในการปรับถนน  ปรับฝาท่อระบายน้ำ ย้ายเสาไฟ  ฯลฯ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แข่งขันตลอดจนประชาชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว