คัดข่าวดี » บางสะพาน | SVL Group จับมือ พช.บางสะพาน เสริมเขี้ยวเล็บให้ชาวบ้านฝึกเขียน Content เล่าเรื่องด้วยการถ่ายภาพ เพิ่มยอดขาย

บางสะพาน | SVL Group จับมือ พช.บางสะพาน เสริมเขี้ยวเล็บให้ชาวบ้านฝึกเขียน Content เล่าเรื่องด้วยการถ่ายภาพ เพิ่มยอดขาย

5 กุมภาพันธ์ 2021
628   0

Cr.SVL Group

SVL Group จับมือ พช.บางสะพาน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชน พร้อมเสริมเขี้ยวเล็บให้ชาวบ้าน ฝึกการเขียน Content เล่าเรื่องด้วยการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว เพิ่มยอดขาย ช่วยต่อยอดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางประไพศรี  อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ลงพื้นที่ดำเนินการ  ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ทีมสื่อสารองค์กร SVL Group ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำเทคนิคหลักการเขียน Content เล่าเรื่องด้วยการถ่ายภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ช่วยต่อยอดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้กับชุมชน

พร้อมด้วยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ที่ไปร่วมถอดบทเรียนให้กับชุมชนต้นแบบกลุ่มท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านทางสาย เพื่อเสริมศักยภาพการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 กิจกรรมจัดขึ้น ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์