คัดข่าวดี » หัวหิน | รับมอบเงินรายได้จากการวิ่งงาน Daybreak Beach Run@HUAHIN จัดซื้อเครื่องดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 

หัวหิน | รับมอบเงินรายได้จากการวิ่งงาน Daybreak Beach Run@HUAHIN จัดซื้อเครื่องดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 

9 กุมภาพันธ์ 2021
1019   0

คณะผู้จัดงานวิ่งบนชายหาด “Daybreak Beach Run @HUAHIN” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดส่งมอบเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์วงดุริยางค์และวงดนตรีไทย ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินแล้ว

วันที่ 9 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน นายธนากร ตรีพลอักษร กรรมการผู้จัดการบริษัท WBLP จำกัด เจ้าของแบรนด์รองเท้า Daybreak และคณะจัดงานวิ่งบนชายหาด “Daybreak Beach Run @HUAHIN” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ได้ส่งมอบเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์วงดุริยางค์และวงดนตรีไทย ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โดยมีนายบุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับมอบ และมีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

นายธนากร ตรีพลอักษร กรรมการผู้จัดการบริษัท WBLP จำกัด เจ้าของแบรนด์รองเท้า Daybreak  กล่าวว่า  กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกว่า500คน ช่วยส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นและยังร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หัวหินด้วย

โอกาสนี้จึงได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์วงดุริยางค์และวงดนตรีไทย โดยมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้มีเครื่องดนตรีครบถ้วน และอยู่ในสภาพดี สำหรับฝึกซ้อมดนตรีและใช้ในงานบริการสังคมต่อไป