คัดข่าวดี » หัวหิน | เริ่มสร้างบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ ช่วยชาวบ้านกลุ่มแรกมีที่อยู่อาศัย หลังกระทบปัญหารถไฟทางคู่

หัวหิน | เริ่มสร้างบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ ช่วยชาวบ้านกลุ่มแรกมีที่อยู่อาศัย หลังกระทบปัญหารถไฟทางคู่

9 กุมภาพันธ์ 2021
891   0

ตัวอย่างชาวบ้านเข้มแข็ง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์จนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ช่วยชาวบ้านกลุ่มแรกให้มีที่อยู่อาศัย หลังได้รับผลกระทบจากก่อสร้างรถไฟทางคู่ ล่าสุดยกเสาเอกเริ่มสร้างโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ 70 หลังแล้ว ขณะที่ ชาวบ้านน้ำตาคลอ นับถอยหลังอีก 6 เดือน มีบ้านเป็นของตัวเอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารสหกรณ์ และบ้านของสมาชิก โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ หมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พอช., สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน , การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี , ฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน ตลอดจน ชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟหัวหินสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำนวน 70 ครัวเรือน เข้าร่วมในพิธี

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหากรณีชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟหัวหิน ได้รับผลกระทบจากปัญหาถูกคืนที่ดินจากโครงการรถไฟรางคู่ สายนครปฐม-หัวหิน ปี พศ.2561 จนต้องไร้ที่อยู่อาศัยนั้น สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย เข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ต้น

ชาวบ้านที่อาศัยริมทางรถไฟหัวหินจำนวน 19 ชุมชน นับพันครัวเรือน ที่เคยอาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องไร้ที่อยู่อาศัย ภาครัฐจึงยืนมือช่วยเหลือตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาปัยหาที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟ อ.หัวหิน เพื่อจัดหาที่ดินของรัฐให้กับผู้ที่เดือดร้อน ได้รวมตัวกันสร้างที่อยู่อาศัย

แต่สุดท้ายแล้วไม่มีที่ดินของรัฐมารองรับและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ด้วยพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้วันนี้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว แค่รอเวลาสร้างบ้านเสร็จเท่านั้น

นายประมาณ พึ่งอวยผล  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ชาวบ้านถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มแรกได้มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ กลุ่มออมทรัพย์เขาพิทักษ์พัฒนา

โดยเริ่มออมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 สุดท้ายแล้วคงเหลือชาวบ้านที่เข้มแข็ง เพียง 70 ครัวเรือน ประมาณ 300 คน เท่านั้น ได้ช่วยกันค้นหาที่ดินเอกชนเพื่อจัดซื้อ

สำหรับจัดทำแผนการรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากตั้งดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้สะสมเงินโดยการออมทรัพย์ในรูปการถือหุ้นและเงินออมเพื่อนำไปสมทบในการเช่าซื้อที่ดินจากสหกรณ์และสร้างบ้านของตนเอง ดำเนินการจดทะเบียนในชื่อ สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด

นางสุรภา นิลเพ็ชร ประธานกรรมการสหกรณ์ บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด กล่าวว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 27,906,210 บาท เพื่อดำเนินโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ โดยวางแผนผังชุมชนออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 4 แบบ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 แบบ และบ้านแฝด 2 แบบ

โดยสหกรณ์ฯ จัดหาและซื้อที่ดินเป็นโฉนด 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ราคา 8,302,500 บาท แล้วมาจัดแบ่งให้สมาชิกจำนวน 70 แปลง อาคารสหกรณ์ 1 แปลง บ่อระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 แปลง ให้สมาชิกเช่าซื้อที่ดินจากสหกรณ์ คนละ 1 แปลงๆละ 22 ตารางวา สหกรณ์ได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้สมาชิกสหกรณ์กู้สร้างบ้าน 2 เฟส จำนวน 70 หลังคาเรือน เป็นเงิน 13,791,210 บาท

ทางด้าน นาวสาวเกศินี สิงห์ขรรักษ์ สมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ กล่าวว่า นาทีที่เห็นเสาเอกของบ้านตั้งขึ้น น้ำตาแทบไหล รู้สึกดีใจมากที่ความฝันเป็นจริงแล้ว จากที่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่มีที่ดิน ต้องต่อสู้มาอย่างยากลำบากนานหลายปี  วันนี้ความพยายามประสบความสำเร็จแล้ว เป็นเพราะได้รับคำแนะนำที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ในการรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์

โดยให้สมาชิกมีการออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงิน และความเข้มแข็งช่วยเหลือกันในกลุ่ม ทำให้ประสบความสำเร็จ อยากให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาการสร้างทางรถไฟ ได้รวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์และขอรับคำแนะนำที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ จากนี้นับวันรออีก 6 เดือน มีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว