คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | รอง ผอ.รมน.ปข ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านในหลายอำเภอ

ประจวบคีรีขันธ์ | รอง ผอ.รมน.ปข ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านในหลายอำเภอ

15 กุมภาพันธ์ 2021
586   0

รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านในหลายอำเภอ ซึ่งเป็น “ผู้สูงอายุ เจ็บป่วยและยากไร้” ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ตามโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านในหลายอำเภอ ซึ่งเป็น “ผู้สูงอายุ เจ็บป่วยและยากไร้” โดยออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ตามโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โดยได้มอบหมายให้ ร.ท.สุระเชต  ทับจิต  จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับนายบุญส่ง  (ขอสงวนนามสกุล)  อายุ  78  ปี  ชาวบ้านหมู่ 7  ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นผู้ป่วยทางสายตา ตาบอด แบบตาใส ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่ตามลำพัง โดยมีญาติมาดูแลบ้าง ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และมีสภาพบ้านทรุดโทรม

พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน , พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง , จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับ น.ส.จินตนา จักษุดุลย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางประหยัด มะโน ประธาน อสม.ต.วังก์พง นางมลฤดี โมทปราการ อสม.ม.2 และ นายอำนาจ โมทปราการ อสม.ม.2 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ นายวิทยา (ขอสงวนนามสกุล)  อายุ 70 ปี  ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และยากไร้ ที่บ้านพัก หมู่ 2 ต.วังก์พง  อ.ปราณบุรี

พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย นายธีรพล  เชยชิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.กุยเหนือ 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับนางสาวดวงแก้ว  (ขอสงวนนามสกุล)  อายุ 40 ปี  เป็นผู้พิการยากไร้ และป่วยติดเตียง  ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากต้นไม้ล้มทับขาทั้งสองข้างพิการ  ที่บ้านพัก หมู่ 7 ต.กุยเหนือ  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากนั้นพร้อมด้วย นายประธาน  เรืองสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.กุยเหนือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับนายอภิสิทธิ์  (ขอสงวนนามสกุล)  อายุ 23 ปี  เป็นผู้พิการทางการมองเห็นทั้งสองข้าง มาแต่กำเนิด และยากไร้   ที่บ้านพัก หมู่ 11 ต.กุยเหนือ  อ.กุยบุรี

นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายณรงค์  สาหร่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.กุยเหนือ  มอบถุงยังชีพให้กับนายสุโข  (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 68 ปี  เป็นผู้พิการทางการได้ยินเสียง และยากไร้  ที่บ้านพัก หมู่ 3 ต.กุยเหนือ  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์