สิ่งแวดล้อม » เพชรบุรี | ที่ปรึกษา รมว.ทส.เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

เพชรบุรี | ที่ปรึกษา รมว.ทส.เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

24 กุมภาพันธ์ 2021
547   0

Cr.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส.เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” สร้างความตระหนัก รู้จักคิด ถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าให้กับประชาชน พร้อมมอบเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 10 เครือข่าย ๆ ละ 50,000 บาท ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ได้ทราบถึงอันตรายและผลกระทบอันเกิดจากไฟป่า และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเงินอุดหนุน ให้แก่ อาสาสมัครเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 10 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

เครือข่าย จ.เพชรบุรี จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่  บ้านโค้งตาบาง ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี , บ้านป่าเต็งเหนือ ม.1 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , บ้านป่าแดง ม.3 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , บ้านป่าผาก – พุพลู ม.10 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , บ้านพุน้ำร้อน ม.5 ต.น้ำยางหลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เครือข่าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีก 5 เครือข่าย ได้แก่  บ้านเขาควง ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , บ้านวังโบสถ์ ม.2 ต.หินเหล้กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , บ้านป่าละอู ม.3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , บ้านทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ บ้านทุ่งเชือก ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เงินอุดหนุนดังกล่าวเพื่อให้ อาสาสมัครเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้ง 10 เครือข่าย ใช้สำหรับดำเนินการตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม  “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด