คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าชาตรี ลุยช่วยเกษตรกร “ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” เกรดส่งออก ตกค้างกว่า 600 ตัน

ประจวบคีรีขันธ์ | รองผู้ว่าชาตรี ลุยช่วยเกษตรกร “ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” เกรดส่งออก ตกค้างกว่า 600 ตัน

27 กุมภาพันธ์ 2021
1058   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์ 

“รองผู้ว่าชาตรี” ลุยช่วยเกษตกร กระจายผลผลิต “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” คัดเกรดพรีเมี่ยม สำหรับส่งออกต่างประเทศ ตกค้างจำนวน 625 ตัน ผลกระทบจากโควิด-19 หลังจีน และเกาหลี ลดการสั่งซื้อ  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังทราบปัญหาผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองล้นตลาดซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง

ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 50,764 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด ,อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , อำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรี ตามลำดับ ผลผลิตจะออกมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในปีนี้เกษตกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  ที่ส่งผลกระทบต่อยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน และเกาหลี 

นายชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงจะเข้ามาช่วยกระจายผลผลิตที่ตกค้างส่วนนี้   ซึ่งจากข้อมูลของผู้ประกอบการผู้รับซื้อมะม่วง หรือล้งมะม่วง ได้คาดการณ์ถึงปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกในช่วงนี้ รวมแล้วจำนวน 1,530 ตัน มีผลผลิตที่คาดว่าจะตกค้างจำนวน 625 ตัน

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีศักยภาพทุกภาคส่วน จะช่วยระบายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดเกรดพรีเมี่ยมสำหรับส่งออกต่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และ สนง.เกษตรจังหวัด เตรียมช่วยประสานไปยังจังหวัดในภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ยินดีช่วยกระจายมะม่วงของจังหวัดประจวบฯ

นอกจากนั้นแต่ละหน่วยงาน จะใช้เครือข่ายหรือสถานประกอบการ หรือโรงงาน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล กระจายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงอื่น ๆ ออกไปให้มากที่สุด เช่น  ศึกษาธิการจังหวัด ช่วยกระจายเข้า ร.ร.เอกชน ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ช่วยกระจายเข้าสู่โรงงาน สถานประกอบการใหญ่ ๆ ในพื้นที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จะช่วยกระจายสู่กลุ่มสตรี กลุ่ม Otop นำไปแปรรูปเป็นผลภัณฑ์ต่างๆ  

ขณะที่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด กระจายสู่สหกรณ์ต่าง ๆ ให้สหกรณ์ต่าง ๆ กระจายสู่สมาชิก ส่วนอำเภอ กระจายสู่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. , ท้องถิ่นจังหวัด กระจายสู่ อบจ. เทศบาล อบต. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กระจายสู่บริษัทไทยเบรฟ แม็คโคร Big C  Lotus และประสานขอใช้พื้นที่หน้าห้างให้เกษตรกรนำมะม่วงมาวางขาย ฯลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า จะขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ช่วยกันซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ คนละ 1 ลัง  ใหลองชิมมะม่วงคัดอย่างดีส่งออกต่างประเทศ ราคาถูก ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้กิน เพราะปกติส่งออกต่างประเทศหมด โดยให้สำนักงานจังหวัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ด้วย

ให้ผู้ประกอบการนำมะม่วงมาขายหน้าศาลากลาง  ตลาดริมทะเล ฯลฯ ที่มีประชาชนจับจ่ายซื้อของจำนวนมากจัดสถานที่ให้ผู้ประกอบการมาขาย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  สื่อต่าง ๆ เพื่อให้คนทั้งประเทศได้รับทราบ และลองชิมมะม่วงส่งออกชั้นสุดยอดของจังหวัดประจวบฯ

อย่างไรก็ตาม ยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ให้หาช่องทางส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ให้มากที่สุด  อย่าไปผูกอยู่เฉพาะประเทศจีน เกาหลี ให้พยายามส่งออกในอาเซียนที่ต้องการสินค้าจากไทย นอกจากนี้หากเป็นไปได้ให้ลดพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองลง และเพิ่มการปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น (แก้วเขมร) แทน หรือปลูกมะพร้าวใหญ่ ซึ่งโรงงานกระทิในประเทศมีความต้องการมาก ต้องสั่งจากอินโดนีเซีย เวียดนามทดแทนมะพร้าวในประเทศที่ขาดแคลนมากแทน  หรือมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากเช่นกัน