คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | “รองผู้ว่าชาตรี” แจกหมวกนิรภัย นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน 280 ใบ “เท่ได้อย่างปลอดภัย”

ประจวบคีรีขันธ์ | “รองผู้ว่าชาตรี” แจกหมวกนิรภัย นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน 280 ใบ “เท่ได้อย่างปลอดภัย”

1 มีนาคม 2021
1163   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์
“รองผู้ว่าชาตรี” แจกหมวกนิรภัย นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน 280 ใบ “เท่ได้อย่างปลอดภัย” ลดการสูญเสียในชีวิต ตามโครงการร่วมใจชาวประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแจกหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อค ตามโครงการร่วมใจชาวประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่บริเวณสี่แยกตลาดสด ถนนสละชีพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายเกียรติก้อง นิ่มสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำหมวกกันน็อคมาแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 280 ใบ โดยแบ่งเป็น 2 ชุดคือ นำมาแจกที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จำนวน 140 ใบ และนำไปแจกที่อำเภอหัวหินอีก จำนวน 140 ใบ

โดยให้เจ้าหน้าที่สวมหมวกให้ผู้ขับขี่พร้อมแนะนำถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับประชาชน จากนั้นปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ที่เป็นตัวอย่างในการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 140 คัน เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิบัติตาม

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะตัวผู้ขับขี่เอง ที่ต้องใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตัวตามกฎหมาย และข้อบังคับที่กฎหมายได้วางไว้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียที่จะเกิดทั้งในด้านทรัพย์สินและชีวิต

ขอให้ประชาชนรักษากฎจราจรเป้นประจำทุกวัน ไม่ใช่ปฏิบัติแค่บางเวลาหรือปฏิบัติเฉพาะเวลาเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ เพื่อความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อลูกหลานด้วย

ส่วนนักเรียนนักศึกษาขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เพราะช่วยเสริมความเท่ให้กับตัวเอง เป็นความเท่ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยในพื้นที่จังหวัด

เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ พ.ศ 2535 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น

จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์  ซึ่งไม่ค่อยจัดทำประกันภัยภาคบังคับ

จึงมีมติกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมแจกหมวกกันน็อค ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตลาดถึงความสำคัญเรื่องของการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ

ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งจะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการประกันภัยมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน คปภ. และชมรมประกันวินาศภัยให้ดียิ่งขึ้น