เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกก ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประเมินการทำงาน

ประจวบคีรีขันธ์ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกก ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประเมินการทำงาน

5 มีนาคม 2021
2398   0

Cr.พลไชย ภิรมย์ศรี/ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกก ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประเมินการทำงานผู้ใหญ่บ้าน ระบุคณะกรรมการชุดแรก ใช้เกณฑ์ประเมินการทำงานไม่โปร่งใส หลังตรวจสอบพบผู้ลงลายมือชื่อหลายคนไม่ใช้ผู้มีสิทธิในทะเบียนราษฎร์ในหมู่บ้าน 

วันที่  5  มีนาคม  2563  นายศุภโชค  สุกสี  อายุ 39 ปี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกก  ต.เกาะหลัก  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์   เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีการลงพื้นที่ประเมินการทำงานผู้ใหญ่บ้าน  โดยมี นางแสงประทีป  คุณาธิมาพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับเรื่องดังกล่าว 

นายศุภโชค  กล่าวว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งคณะกรรมการประเมินการทำงานผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งทางอำเภอได้นำผลคะแนนจากชาวบ้านเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงาน 

วิธีการดำเนินการคือการนำไปสอบถามแต่ละคนและลงลายมือชื่อ ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว ไม่ได้ทำการประเมินที่ศาลาหมู่บ้าน  ส่งผลให้คะแนนมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากผู้ลงลายมือชื่อหลายคนไม่ใช้ผู้มีสิทธิในทะเบียนราษฎร์ในหมู่  1  ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  พร้อมกันนี้  ได้ส่งวีดีโอบันทึกการสนทนาของชาวบ้านในการลงลายมือชื่อประเมินการทำงานจากอำเภอ

ตนมองว่าการดำเนินการด้วยการใช้เกณฑ์ประเมินการทำงานในครั้งแรกไม่โปร่งใส จึงยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  และทำการประเมินที่ถูกขั้นตอน ในศาลาประชาคมหมู่บ้านอย่างโปร่งใสเป็นขั้นเป็นตอน  และให้นายอำเภอที่ถูกแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนางแสงประทีป  คุณาธิมาพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  โดยนำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป