คัดข่าวดี » หัวหิน | รองผู้ว่าฯ เร่งติดตามการแก้ปัญหา“น้ำดื่มน้ำใช้”ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวไลยหัวหิน

หัวหิน | รองผู้ว่าฯ เร่งติดตามการแก้ปัญหา“น้ำดื่มน้ำใช้”ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวไลยหัวหิน

10 มีนาคม 2021
1136   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เร่งติดตามการแก้ปัญหา “น้ำดื่มน้ำใช้” ที่ขาดแคลน ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวไลยหัวหิน พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคณะครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการขององคมนตรี

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามขั้นตอนการดำเนินการตามข้อสั่งการขององคมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคณะครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากเดิมที่โรงเรียนวไลยแห่งนี้ ได้รับความเดือนร้อนในด้านการขาดแคลนน้ำ ที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้ำ ในการนำไปปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน การขาดนักการภารโรงในการดูแล จัดการอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ซึ่งตนได้เคยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขจากครูมาแล้ว และพบว่าขั้นตอนการแก้ไขปัญหานั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการ

อีกทั้งยังได้รับการร้องเรียนในด้านปัญหาเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนที่เกิดความชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อส. เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าระบบการจ่ายน้ำเข้าได้รับความเสียหาย ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนระบบการจ่ายน้ำใหม่

ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำไปใช้ในการุปโภคบริโภค ภายในโรงเรียนและจะได้รับงบสนับสนุนในการดำเนินการปี 2566 ซึ่งตนมองว่าระยะเวลาในการดำเนินการนั้นช้าเกินไป เพราะทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นประจำ

จึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางในการเร่งรัดโครงการดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาความเดือดร้อนของครูและนักเรียนให้เร็วที่สุด โดยล่าสุดได้ร่วมหารือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองพลับ ในเรื่องปัญหาการใช้น้ำประปาของโรงเรียน

ซึ่งเดิมนั้นน้ำประปาของโรงเรียนได้ใช้จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ซึ่งน้ำดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้เครื่องกรองเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มได้ เพราะน้ำมีความสะอาดไม่เพียงพอ จึงหาแนวทางที่จะนำน้ำประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาใช้ภายในโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องกรองน้ำในการกรองน้ำให้เป็นน้ำดื่มได้ในอนาคต

ส่วนในเรื่องเครื่องกรองน้ำที่ชำรุดในการสำรวจครั้งที่แล้วนั้น ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ในการซ่อมแซมระบบกรองน้ำที่โรงเรียนมีอยู่ นำไปให้เจ้าหน้าที่ อส. ได้ทำการเปลี่ยนทดแทนและตรวจสอบระบบกรองน้ำให้ใช้งานได้ ซึ่งจากการดำเนินการระบบกรองน้ำนั้นสามารถใช้งานได้ปกติ และสามารถผลิตน้ำกรองที่มีคุณภาพนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงและใช้ดื่มแก่ครูและนักเรียนได้

อย่างไรก็ตาม ยังได้ประสานกับสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่ามีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคได้หรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันในการใช้น้ำบริโภคของผู้ใช้น้ำภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการใช้ดื่มใช้กินมากยิ่งขึ้น