เป็นข่าว » ปราณบุรี | รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วย-สูงอายุที่ปราณบุรี

ปราณบุรี | รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วย-สูงอายุที่ปราณบุรี

12 มีนาคม 2021
699   0

วันที่ 12 มีนาคม 2564 พล..วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เดินทางลงพื้นที่ .ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.จังหวัด ..

โดยมี ..กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ..พร้อมด้วย ...นิรันดร  ศิริสังข์ไชย รอง ผบก..จว.ประจวบคีรีขันธ์ , ..อิทธิกร ศิริวัลย์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด .. และ อสม.ต.หนองตาแต้ม ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบตระกร้ายังชีพ น้ำดื่ม ไข่ไก่ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลานานและภรรยาสูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง

ที่บ้านพักบ้านหนองตาเย็นใต้ .หนองตาแต้ม .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบครัวผู้สูงอายุรู้สึกขอบคุณที่มาให้กำลังใจและมอบสิ่งของไว้ดำรงชีพ

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.จังหวัด ..จะประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆต่อไป