คัดข่าวดี » ทับสะแก | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน 

ทับสะแก | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน 

16 มีนาคม 2021
1105   0

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน  ที่ ต.เขาล้าน  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว , พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน , พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง , พ.ท.ฉลอง สมานพันธ์ รอง หน.ฝ่ายงานข่าว และ จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

ได้ลงพื้นที่ร่วมกันจัดทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ต.เขาล้าน  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายกิตติศักดิ์ บริบูรณ์เกษตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ป.ข.เป็นประธานในพิธี

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวทางจัดการกับภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ สามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย เกิดจิตสำนึก มีความเสียสละ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย