คัดข่าวดี » หัวหิน | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้ ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 6 ราย

หัวหิน | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้ ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 6 ราย

16 มีนาคม 2021
711   0

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้ ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 6 ราย มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคงมั่งคั่ง ยังยืน”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย นางรัชนี ศรีเที่ยง เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 2 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ , นางสาวปานจันทร์ฉาย ใจอารีย์ มวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคงมั่งคั่ง ยังยืน” ให้กับ ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่

เด็กชายปลาทู จันทร์อุปถัมภ์ เชื้อชาติกระเหรี่ยง ไม่มีบัตรประชาชน อายุ 13 ปี เป็นนักเรียน เกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูง ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ช่วยตัวเองไม่ได้ มีแม่ดูแล หมู่ 3 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่

นางสาวศิริยาภรณ์  ทองคล้าย อายุ 24 ปี ป่วย พิการตั้งแต่กำเนิด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มียายสูงอายุ มีโรคประจำตัวดูแล มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจใหม่ พร้อมแพมเพิส หมู่ 3 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่

นายอุดม เพชรมณี อายุ 72 ปี ป่วยติดเตียงโรคไตเรื้อรัง มีพี่สาวสูงอายุ ป่วยด้วยโรคประจำตัว คอยดูแล หมู่ 2 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่

นางสัมเภา บำเพ็ญคัม อายุ 67 ปี ป่วยโรคไต ขาด้านซ้ายปวมโต ยังไม่ทราบสาเหตุ รอการผ่าตัด ต้องการความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งใช้จ่าย ครั้งละ 2,000 กว่าบาท

นายวรรณชัย จงเจริญ อายุ 78 ปี ป่วยติดเตียง หมู่2 บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้สูงอายุยากไร้ อายุ 80 กว่าปี  โดยทุกรายเป็นผู้มีรายได้น้อย ซึ่งทุกครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือ หากมีผู้ใจบุญจะมาให้ความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ นางรัชนี ศรีเที่ยง เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ 089-5480928 หรือ นางสาวปานจันทร์ฉาย  ใจอารีย์ มวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. 062-4354965