คัดข่าวดี » หัวหิน | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. จับมือ สโมสรไลออนส์หัวหิน ช่วยผู้พิการขาลีบ จากเส้นเลือดสมองแตกที่ตำบลทับใต้

หัวหิน | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. จับมือ สโมสรไลออนส์หัวหิน ช่วยผู้พิการขาลีบ จากเส้นเลือดสมองแตกที่ตำบลทับใต้

18 มีนาคม 2021
862   0

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. จับมือ สโมสรไลออนส์หัวหิน ช่วยผู้พิการขาลีบ จากเส้นเลือดสมองแตกที่ตำบลทับใต้ มอบถุงยังชีพ , แพมเพิส , ข้าวสารอาหารแห้ง และวีลแชร์

วันที่ 18 มีนาคม 2564  พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข., ร.ท.สุระเชต  ทับจิต  จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ หัวหิน

นำโดย นายกิตติพงษ์  สิริเพชรเกษม  นายกสโมสรไลออนส์ หัวหิน , นายคมสัน  ลีลาภัทรากุล  บก.นสพ.เสียงประจวบ ฯ , น.ส.จริญญา  เสงี่ยมพันธ์ศิริ , นายปราโมทย์  ธัญญกุลสัจจา , น.ส.เฌอมาลย์  อุทัยวรรณวงศ์  กรรมการบริหารพร้อมสมาชิกสโมสรไลออนส์ หัวหิน

กลุ่มไฟฟ้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน  นำโดยนายธานี อยู่เจริญ , นายบุณยกร เฟื่อบฟู , นายบุญยงค์ เสียงรุ่งเรือง  และ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วย และ อสม. ตำบลทับใต้  อ.หัวหิน  จ.ประจวบ ฯ

ประกอบด้วย ผ.ญ.บุญเลิศ อันเกตุ , ผ.ช.วิรัช สุวรรณเกิด , ผ.ช.นาน สามบุญรอด , ผ.ช.นัทกฤต สุวรรณเกิด , อสม.ประไพ กิชเดช , อสม.วันทา ศรีเฆม , อสม.บุญช่วย ตรีธัญญา และ อสม.วีระศักดิ์ สามบุญรอด

ร่วมกันมอบถุงยังชีพ , แพมเพิส , ข้าวสารอาหารแห้ง และวีลแชร์ ตามโครงการสโมสรไลออนส์หัวหิน มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ยากไร้ทุกเดือนๆละ1-2คัน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรค โควิด-19

ให้กับ นายประสาร  เหล่าผง   อายุ 58 ปี  อยู่บ้านเลขที่   304    หมู่  3  บ้านทุ่งยาว  ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  จ.ประจวบ ฯ  พิการขาลีบ จากเส้นเลือดสมองแตก ทำให้เป็นอัมพาต  เดิมอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ขาดรายได้เนื่องจากภรรยาต้องหารายได้เพียงคนเดียว ทั้งนี้ครอบครัวผู้เดือดร้อนรู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือ