คัดข่าวดี » บางสะพาน | คืนความสดใส ปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย

บางสะพาน | คืนความสดใส ปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย

24 มีนาคม 2021
602   0

SVL Group  นำทีมพนักงานอาสา ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน กว่า 30 คน ร่วมมือกับผู้นำ และชุมชน อาสาทาสีรั้วกำแพงใหม่ คืนความสดใส ให้ โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย บางสะพาน

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานปิด โครงการอาสาทาสีรั้วโรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย.กำเนิดนพคุณ .บางสะพาน  โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ 


คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน
(คปข.) คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงผู้นำและชุมชน ในพื้นที่ พร้อมตัวแทนพนักงาน เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ไลน์ ทรานสปอร์ต  มาร่วมอาสาปรับปรุงทาสีรั้ว และร่วมส่งมอบให้กับโรงเรียน โครงการดีๆ ในครั้งนี้ จัดโดยชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานโดยมีนายอุดม
สดใส  กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ตัวแทนผู้บริหารในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)  และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน  นำทีมพนักงานอาสากว่า 30 คน ร่วมมือกับผู้นำ และชุมชน อาสาทาสีรั้วกำแพงใหม่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน จนเสร็จสิ้นออกมาเป็น สีเขียวเหลือง สีประจำโรงเรียนคืนความสดใส สร้างภูมิทัศน์สวยงาม  ให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย.กำเนิดนพคุณ .บางสะพาน .ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่คู่บางสะพานมากว่า 60 ปี พร้อมส่งมอบ เมื่อ วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา


พลังความร่วมมือของคนอาสา
นั้นยิ่งใหญ่เกิดจากความตั้งใจที่รวมกันเป็นหนึ่ง ทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงผู้นำและชุมชนอาสาในพื้นที่ออกแรง และสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม เป็นอีกภาพความประทับใจที่เกิดประโยชน์สุข และสำนึกในการดูแลรักษาสถานศึกษาสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ถือเป็นโครงการดีๆ ที่หลายภาคส่วนมาร่วมด้วย ช่วยกันออกแรงอาสาพัฒนาชุมชน สร้างภูมิทัศน์สวยงามเพื่อพัฒนาบางสะพานไปด้วยกัน