เป็นข่าว » หัวหิน | ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวก ป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยงอำเภอหัวหิน วันแรก 200 โดส

หัวหิน | ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวก ป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยงอำเภอหัวหิน วันแรก 200 โดส

2 เมษายน 2021
894   0

ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวก ป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยงอำเภอหัวหิน วันแรก 200 โดส ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานคัดกรองด่านหน้า เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 ด้าน นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เผย ล็อตแรกประจวบได้โควต้า 1,800 โดส ฉีดได้ 900 คน ส่วนประชาชนทั่วไปคาดว่าจะได้รับวัคซีนราวเดือนมิถุนายนนี้

วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันแรก ให้กับกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 

อาทิเช่น นางสุมา เหมทัติ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน , นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน , ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหัวหิน , เจ้าหน้าที่คัดกรองโรค , เจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ เจ้าหน้าที่ห้องแยกโรคทางอากาศ , เจ้าหน้าที่ห้องแล็ป , เจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการสอบสวนโรคโรงพยาบาลหัวหินและสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 200 คน

ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนแวก (Sinovac) ล็อตแรก จำนวน 1,800 โดส ฉีดได้ 900 คนโดยฉีดคนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แบ่งตามพื้นที่เสี่ยงสูง 2 อำเภอ คือ  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อ.หัวหิน 

โดย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมจนท ปกครอง ด่านสิงขร รวม 200 คน และ เจ้าหน้าที่ อสม.ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ที่อยู่ 22 จุดตรวจ และด่านสิงขร อีกจำนวน 250 คน 

ส่วน อ.หัวหิน จะฉีดวัคชีนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 200 คน และเจ้าหน้าที่ อสม.ที่จุดคัดกรองต่างๆที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี อีกจำนวน 250 คน สำหรับวัคซีนโดสที่ 2 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของ อ.หัวหิน มีกำหนดฉีดในที่ 23 เมษายน 2564 นี้

สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการตรวจร่างกายเบื้องต้น และลงทะเบียนในแอพลิเคชั่นไลน์หมอพร้อม เมื่อรับวัคซีนซิโนแวก (Sinovac) แล้ว จะต้องนั่งรอสังเกตอาการ อีก 30 นาที

โดยเบื้องต้นพบว่า การฉีดวัคชีนวันแรกของบุคลากรทางการแพทย์ อ.หัวหิน นั้น ยังไม่พบบุคคลใดมีอาการแพ้หรือมีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคชีนไปแล้ว

ทางด้าน นพ.สุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะเลขานุการและกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับวัคซีนซิโนแวก (Sinovac) ล็อตแรก 1,800 โดสนี้ ได้พิจารณาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ใน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อ.หัวหิน 900 คน โดยได้วางแผนการฉีดวัคชีนให้ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดคือ 250-300 คนต่อชั่วโมง

สำหรับประชาชนทั่วไปคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน ราวเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เมื่อทางจังหวัดได้รับวัคซีนแล้วขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 8 โรค เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง ไตเรื้อรัง โรคหัวหิน โรคอ้วน ฯลฯ ขอให้มารับวัคชีนให้มากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ ยังฉีดวัคชีนได้น้อยมาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังกังวลใจและกลัวการฉีดวัคซีนโควิด-19