เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ | รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

2 เมษายน 2021
647   0

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เริ่มฉีดวัคซีนโควิด ครั้งแรก 5 เมษายน นี้ เน้นย้ำการสังเกตอาการให้ครบ 30 นาทีหลังฉีด และทีมแพทย์ดูแลเรื่องความปลอดภัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะฯ

ซึ่งเดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่และระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งแรกในวันที่ 5 เมษายน นี้  โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นลำดับแรกก่อน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อสม. รวมจำนวน 450 คน  

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ชื่นชมในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำการสังเกตอาการให้ครบ 30 นาทีหลังฉีด และทีมแพทย์ดูแลเรื่องความปลอดภัย

สำหรับการเตรียมให้บริการคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การลงทะเบียน คัดกรอง ซักประวัติ ฉีดวัคซีน ตลอดจนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ หลังการฉีด 30 นาที โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉินไว้รองรับพร้อมดูแลความปลอดภัยของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วย