เป็นข่าว » หัวหิน | “คลัสเตอร์มายาผับหัวหิน”ป่วยสะสม 141 ราย อายุสูงสุด 82 ปี น้อยที่สุด 2 ขวบ

หัวหิน | “คลัสเตอร์มายาผับหัวหิน”ป่วยสะสม 141 ราย อายุสูงสุด 82 ปี น้อยที่สุด 2 ขวบ

11 เมษายน 2021
11298   0

“คลัสเตอร์มายาผับหัวหิน”ป่วยสะสม 141 ราย อายุสูงสุด 82 ปี น้อยที่สุด 2 ขวบ โดยขณะนี้ทางจังหวัดเตรียมแผนการตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว

วันที่ 11 เมษายน 2564 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสารารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สรุปข้อมูลกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ กรณีการระบาดในสถานบันเทิง “คลัสเตอร์มายาผับหัวหิน” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จากกรณีพบการระบาดจากสถานบันเทิงมายาผับ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบ Time Line ผู้ติดเชื้อไปในหลายพื้นที่ใน อ.หัวหิน รวมถึงอำเภอ และ จังหวัดข้างเคียง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 141 อายุ อายุสูงสุด 82 ปี (สัมผัสผู้ที่ไปเที่ยวมายาผับ) น้อยที่สุด 2 ขวบ  โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 90 ราย เพศชาย 51 ราย อายุเฉลี่ย 30.3 ปี โดยวันนี้พบรายใหม่ จำนวน 49 ราย 

โดยขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่  โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 114 ราย , โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำนวน 1 ราย , โรงพยาบาลปราณบุรี จำนวน 5 ราย , โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จำนวน 2 ราย , โรงพยาบาลสามร้อยยอด จำนวน 3 ราย , โรงพยาบาลกุยบุรี จำนวน 2 ราย , โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 ราย , โรงพยาบาลทับสะแก 0 ราย , โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 4 ราย และ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จำนวน 0 ราย รวมสะสม 141 ราย โดยขณะนี้ทางจังหวัดเตรียมแผนการตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนรักษามาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด หากอยู่ในไทม์ไลน์ผู้ป่วยมายาผับ ขอให้เดินทางมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนไทม์ไลน์จุดอื่นให้กักตัวสังเกตุอาการที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการให้รีบมาพบแพทย์ทันที