เป็นข่าว » หัวหิน | เร่งเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มอีก 456 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 อายุน้อยสุด 8 เดือน

หัวหิน | เร่งเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มอีก 456 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 อายุน้อยสุด 8 เดือน

15 เมษายน 2021
776   0

เร่งเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มอีก 456 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย โรงนอนทหารค่ายธนะรัชต์ และโรงแรมประจวบสามอ่าว หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อยังพุ่งสุงขึ้น ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มอีก  93 ราย ทำให้ยอดสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 14  เมษายน 2564 สะสมอยู่ที่ 427 ราย จากการตรวจหาเชื้อ 5,836 ราย อายุน้อยสุด 8 เดือน  

วันที่ 14 เมษายน 2564  นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฎิบัติในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายอำเภอ , สาธารสุขอำเภอ , โรงพยาบาลหัวหิน , เทศบาลเมืองหัวหิน , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตลอดจนผู้บริหารโรงแรมต่างๆ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน 

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ให้ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ   

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มอีก  93 ราย ทำให้ยอดสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 14  เมษายน 2564 สะสมอยู่ที่ 427 ราย จากการตรวจหาเชื้อ 5,836 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ 70 % ไม่มีอาการ และมีอาการป่วยเล็กน้อย 3 ราย และวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 40-45 ราย

เป็นผู้ป่วยหญิง 252 ราย ชาย 175 ราย ผู้ป่วยอายุสูงสุด 82 ปี สัมผัสผู้ที่ไปเที่ยวมายาผับ และอายุน้อยที่สุด 8 เดือน เป็นลูกของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง ติดเชื้อจากสถานบันเทิงสูงถึง 255 ราย คิดเป็น 59.7 % ที่เหลือแบ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 144 ราย คิดเป็น 33.7 %  อาชีพเสี่ยงเช่น ทำงานในสถานที่แออัด 18 ราย คิดเป็น 4.2 % และไปในสถานที่ชุมชน 10 ราย คิดเป็น 2.3 %

โดยผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลหัวหิน 311 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 1 ราย โรงพยาบาลปราณบุรี 40 ราย  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 12 ราย  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 10 ราย โรงพยาบาลกุยบุรี 9 ราย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 36 ราย  โรงพยาบาลทับสะแก   2  ราย   , โรงพยาบาลบางสะพาน 6 ราย และ อ.บางสะพานน้อย 0 ราย เป็นอำเภอเดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สำหรับสถานบันเทิงในอำเภอหัวหิน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ มายาผับ  ทองสุก  ระรื่นชื่นบาร์ และไลน์อัพ  โดยเจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างเต็มที่จะได้ตรวจหาเชื้อและรักษาผู้ป่วย จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดประเมินว่าผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดของจังหวัดน่าจะแตะที่ 800 รายบวกลบไม่มาก ไม่น่าจะเกิน 1 พันราย

คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงสิ้นเดือนนี้ หรือ 2 รอบการฟักตัวของเชื้อไวรัส หากประชาชนร่วมมือกันในการป้องกัน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจะสามารถควบคุมการระบาดได้ในที่สุด

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมสรุปแบ่งโรงพยาบาลสนามเป็น 3 จุด คือ อ.หัวหิน ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจากที่ตั้งโรงพยาบาลสนามไปก่อนหน้าที่ได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน 3 , โรงพยาบาลหัวหิน 5 และโรงเรียนพนิชยการหัวหิน ได้พิจารณาเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  และสำรองโรงแรมของภาพเอกชน อีกจำนวน 2 แห่ง

ส่วนพื้นที่ อ.ปราณบุรี โรงนอนศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ และ พื้นที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาเลือก โรงแรมประจวบสามอ่าว เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งทั้งหมดจะมีความพร้อม รองรับผู้ป่วยได้ 263 ห้อง หรือ 456 เตียง

โดยเน้นใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐเป็นหลักก่อน  ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสนามทั้งหมด อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ จัดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไป คาดว่าจะพร้อมให้รับผู้ป่วยได้ ราว 2 วันจากนี้