เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มย้ายผู้ป่วยโควิด 19 เข้าโรงพยาบาลสนามแล้ว

ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มย้ายผู้ป่วยโควิด 19 เข้าโรงพยาบาลสนามแล้ว

15 เมษายน 2021
1364   0

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มย้ายผู้ป่วยโควิด 19 เข้าโรงพยาบาลสนามแล้ว โดยนำผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการรอบแรก 8 ราย ไปเฝ้าสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว

วันที่ 15 เม.ย.64  นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการเปิด “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” รับผู้ป่วยโควิด –19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยเข้าพักรักษาตัวรอบแรกแล้ว จำนวน 8 ราย จากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมด 112 เตียง

นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย.64 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีตัวเลขสะสมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19  ในการระบาดระลอกใหม่จำนวน 525 ราย  

ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 37 ราย จึงจำเป็นต้องมีสถานที่ดูแลผู้ป่วย ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อน เพื่อเตรียมพร้อมเตียงในโรงพยาบาลไว้ สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เฉพาะที่มีอาการปานกลาง และอาการหนัก

โดยได้ประสานผู้ประกอบการโรงแรมประจวบสามอ่าว อ.เมือง ที่ยินยอมให้ภาครัฐใช้สถานที่จัดทำเป็น “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 112 ราย

เบื้องต้น ได้ทำการย้ายผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการจำนวน 8 ราย มาพักรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว และจะมีการทยอยย้ายผู้ป่วยออกอีกตามความเหมาะสม

สำหรับการจัดตั้ง “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel” ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อกระจายสู่ภายนอกหรือชุมชน

มีการจัดการขยะติดเชื้อ การจำกัดพื้นที่ผู้ป่วย  มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  โดยผู้ป่วยจะต้องอยู่เพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน  ในระหว่างนี้หากผู้ป่วยรายใดมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์  ชูแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , นายเมธา ศักดิ์เกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) จงอางศึก กองกำลังสุรสีห์  ได้นำลวดหนามหีบเพลงช่วยล้อมรั้วหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมประจวบสามอ่าว Hospitel เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนามดังกล่าว