เป็นข่าว » หัวหิน | โควิดคร่าชีวิต หญิงชาวหัวหิน ดับเพิ่มอีก 1 ราย สัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัวไปเที่ยวสถานบันเทิง

หัวหิน | โควิดคร่าชีวิต หญิงชาวหัวหิน ดับเพิ่มอีก 1 ราย สัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัวไปเที่ยวสถานบันเทิง

5 พฤษภาคม 2021
2769   0

โควิดคร่าชีวิต หญิงชาวหัวหิน อายุ 82 ปี ดับเพิ่มอีก 1 ราย สัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัวที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 แพทย์ยื้อชีวิตนานร่วมเดือน แต่ไม่เป็นผล ด้านนายแพทย์ สสจ.ประจวบฯ ขอประชาชนเร่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์ จากการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งมีคลัสเตอร์เริ่มต้นจากสถานบันเทิงใน อ.หินหิน ก่อนแพร่กระจายเชื้อไปยังอำเภอต่างๆ และมีการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลในครอบครัวนั้น

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-5 พ.ค.64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 1,118 ราย เป็นชาวไทย 1,097 ราย ชาวต่างชาติอีก 21 ราย  ประชาชนเข้าตรวจหาเชื้อโควิดแล้วจำนวน 13,278 ราย โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย โดยรักษาหายแล้วจำนวน 843 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 271 ราย  ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย 247 ราย อาการปานกลาง 12 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยอาการรุนแรง 12 ราย และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 4 ราย

โดยเป็นที่น่าเสียใจ เนื่องจากวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 4 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตรายที่ 4 นี้ เป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 101 ของการระบาดระลอกใหม่ หญิงไทย อายุ 82 ปี ที่อยู่ อำเภอหัวหิน มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความด้นโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง 

ซึ่งตรวจพบประวัติ มีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อ COVID-19 จากการไปสถานบันเทิงหัวหิน เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64  ผู้ป่วยตรวจพบติดเชื้อเมื่อวันที่ 7 เมย.64 จากนั้นวันที่ 8 เม.ย.64 มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่มีไข้ รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้หายใจเหนื่อย On 02 canular ตรวจพบเชื้อ COVID-19

โดยวันที่ 9 เม.ย.64 ได้รับยา Favipiravir วันที่ 18 เม.ย.64 อาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยหายใจเหนื่อย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ความดันโลหิตตก กระทั่งวันที่ 4 พ.ค.64 หัวใจเต้นช้าลง วัดชีพจรไม่ได้ และเสียชีวิตเวลา 02.40 น.

นายแพทย์สุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานะการฉีดวัคซีนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่ 1 SINOVACสะสม 10,416 ราย เข็มที่ 2 SINOVAC สะสม 1,453 ราย

ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อจองคิว รับวัคซีน โดยให้ตรวจสอบรายชื่อ สแกน QR Code หากไม่พบรายชื่อ ให้ลงทะเบียนเพื่อเพิ่มรายชื่อ การลงทะเบียน ทำได้ทุกคนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และจะรับวัดซีนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากนั้นใช้แอปพลิเคชั่น หมอพร้อม สำหรับ นัดจองคิว ถ้าใครไม่มีชื่อในทะเบียน ก็จะจองคิววันฉีดไม่ได้และต้องกลับไปลงทะเบียนก่อน ทั้งนี้ ขอให้คนที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือ คนที่อายุ <60 ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรค จองคิวรับวัคซีน โดยลงทะเบียน หมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป

สำหรับข้อมูลสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนให้ประชาชนและช่วงเวลาที่ให้บริการฉีดในแต่ละอำเภอนั้น 

อำเภอหัวหิน ประชากร 23,011 ราย แบ่งเป็น 6 ทีม โดยทีมที่ 1 ฉีดที่ รพ.หัวหิน 1 (ชั้น 10 ตึกสีเหลือง) ทีม 2 ฉีดที่ รพ.หัวหิน 1 (อาคารจอดรถ ชั้น 10 ตึกสีส้ม)

ทีม 3 ฉีดที่ รพ.หัวหิน 3 (เขาสนามชัย ตำบลหนองแก) ทีม 4 ฉีดที่ รพ.หัวหิน 4 (แนบเคหาสน์) ทีม 5 ฉีดที่ รพ.หัวหิน 5 (ตำบลทับใต้) และทีม 6 ฉีดที่ ห้างหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ (รพ.เอกชน)  ฉีดเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64

อำเภอปราณบุรี ประชากร 14,713 ราย ทีม 1 ฉีดที่ วัดหนองตาแต้ม (รพ.ปราณบุรี ) และ ทีม 2 ฉีดที่ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ( รพ.ค่ายฯ ) ฉีด 3 วันระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.64  

อำเภอสามร้อยยอด ประชากร 11,877 ราย ฉีดที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ( รพ.สามร้อยยอด ) ฉีด 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 -10 มิ.ย.64

อำเภอกุยบุรี ประชากร 10,712 ราย ฉีดที่วัดกุยบุรี (รพ.กุยบุรี ) ฉีดเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชากร 23,493 ราย  ทีม 1 ฉีดที่ รพ.ประจวบฯ และ ทีม 2 ฉีดที่ โรงยิม สนามกีฬากลางจังหวัด โดยฉีดเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64  

อำเภอทับสะแก ประชากร 12,367 ราย ฉีดที่วัดเขาบ้านกลาง (รพ.ทับสะแก ) 5 วัน  ฉีดเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64  

อำเภอบางสะพาน ประชากร 16,648 ราย แบ่งเป็น 3 ทีม โดยทีม 1 ฉีดที่ OPD รพ.บางสะพาน ทีม 2 ฉีดที่ ศาลาอเนกประสงค์ ทต.บ้านกรูด และทีม 3 ฉีดที่ศาลาอเนกประสงค์ หลังตลาดเกาะยายฉิม  ฉีด 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 -10 มิ.ย.64

และ อำเภอบางพานน้อย ประชากร 8,131 ราย ฉีดที่โรงยิมสนามกีฬาอำเภอ (รพ.บางสะพานน้อย) ฉีด 4 วัน ระหว่างวันที่ 7 -10 มิ.ย.64