เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาจำนวนมาก ช่วยงานสู้ภัย “โควิด-19”

ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาจำนวนมาก ช่วยงานสู้ภัย “โควิด-19”

18 พฤษภาคม 2021
1320   0

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อร่วมสู้ภัย “โควิด-19”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา เพื่อช่วยปฏิบัติงานระบบให้บริการวัคซีนโควิด 19 ด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้

  •  จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล
  •  จิตอาสาด้านบริการน้ำดื่ม
  •  จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์
  •  จิตอาสาด้านบริการทั่วไป เช่น ให้บัตรคิว อำนวยความ  สะดวกแก่ประชาชน

โดยคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง COVID-19 โดยเป็นความสมัครใจที่จะเข้ามาปฏิบัติงานวันใดก็ได้

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 601060 – 4 ต่อ 2008 หรือที่ 097 1178998 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความทุ่มเท

โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด